Profesor Barbara Bogołębska

 

 

BOGOŁĘBSKA Barbara Stanisława z d. Rózga (13 XI 1948 Łódź) córka Jana i Genowefy z d. Stępień; literaturoznawca, medioznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1971 mgr, prom. prof. dr hab. T. Cieślikowska, 1981 dr, prom. taż, 1997 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa pol.; 2015 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: 1971–1972 stażysta asyst. w Katedrze Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ; 1972–1975 nauczyciel polonista; w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UŁ: 1975–2000 st. asyst., adiunkt, prof. nadzw., 1992–1993 kier.; od 2003 prof. nadzw. UŁ; 2003 kier. Pracowni Dziennikarstwa, Zakładu Dziennikarstwa Wydz. Filologicznego UŁ; od 2007 kier. Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tamże; 2003–2009 prof. nadzw. w PWSZ we Włocławku; od 2010 kier. Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ. Kierunki badawcze: literaturoznawstwo; retoryka; stylistyka; nauki o mediach (prasoznawstwo, dziennikarstwo publicystyczne, genologia dziennikarska). Recenzje dorobku naukowego: 7 rec. hab., 16 rec. dokt. Współpraca z ośrodkami naukowymi: Czechy: 2000–2011 Usti nad Labem, Univerzita J. E. Purkyne, 2003–2006 Slezska Univerzita, Opava; Białoruś: 2003–2005 Grodnienskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet; Rosja: 2004 Twerskoj Gosudarstwiennoj Uniwiersitiet, od 2012 Sankt-Peterburgskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet; Bułgaria: 2012 Szumenski Uniwersitiet; Ukraina: od 2015 Kijów, Nacjonal’nyj Technicznij Uniwiersitiet Ukraini. Członkostwo w organizacjach: od 1997 czł. ŁTN; od 2004 czł. Polskiego Tow. Retorycznego. Udział w redakcjach czasopism: 2000–2013 red. nacz. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”; czł. Rad Programowych: od 2004 „Forum Artis Rhetoricae”, 2008–2012 „Media – Kultura – Społeczeństwo”, od 2012 „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 13 dokt. Dydaktyka: retoryka dziennikarska; publ.: Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka (Łódź 2008, współred.), Retoryka i jej zastosowania (Łódź 2016, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1980, 1981, 1982, 1986, 1988, 1998, 1999, 2001, 2003, 2007, 2016 Nagrody Rektora UŁ, indyw. za dział. nauk.; 1983, 1995, 1997, 2009 Nagrody Rektora UŁ, zespoł.; 1997 Złota Odznaka UŁ; 1999 Złoty Krzyż Zasługi; 2006 Medal KEN; 2008 Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 2010 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Inne: 1995–2001 czł. Komisji PAN do badania dziejów pol. nauki o literaturze; 1999–2012 czł. Komisji Stylistycznej PAN; 2002–2012 przewodn. Komisji literaturoznawczej ds. doktoratów na Wydz. Filologicznym UŁ; od 2004 czł. Komisji Dydaktycznej PAN; 2005–2012 czł. senackiej Komisji Statutowej; od 2010 przewodn. Komisji Eksperckiej Nagród Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy – Honor Academicus; od 2012 czł. Komisji Kultury Żywego Słowa PAN; od 2012 czł. Międzynarod. Komisji Medialingwistycznej z siedzibą w Sankt-Petersburgu; od 2013 czł. Polskiej Szkoły Argumentacji. Hobby: teatr; muzyka; film; malarstwo; podróże. Bibliografia podmiotowa w wyborze: Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny (Łódź 1997); Między literaturą i publicystyką (Łódź 2006); Konteksty stylistyczne i retoryczne (Łódź 2006); Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych (Łódź 2013); Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich dziennikarskich (Łódź 2015). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015