Profesor Andrzej Błaszczyk

 

 

BŁASZCZYK Andrzej Klemens (23 XI 1946 Włocławek) syn Romana i Czesławy z d. Lewandowskiej; specj. w zakresie systemów maszyn i urządzeń energetycznych, mechanik. Ścieżka naukowa: na Wydz. Mechanicznym PŁ: 1970 mgr inż., prom. doc. dr inż. K. Hausman, 1977 dr inż., prom. doc. dr inż. J. Rydlewicz, 2004 dr hab. inż. n. tech. w zakresie maszyn hydraulicznych; 2012 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: 1970–1970 asyst. stażysta w Katedrze Pomp i Silników Wodnych PŁ; w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ: 1970–1972 asyst., 1972–1977 st. asyst., 1977–2004 adiunkt, 2004–2007 adiunkt z hab., 1985–2006 kier. Pracowni Pomp Przepływowych, 1993–2001 z-ca dyr. ds. dydakt., od 2006 kier. Zakładu Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów, 2007–2012 prof. PŁ, 2014–2015 z-ca dyr. ds. nauk.; od 2012 prof. n. tech. PŁ; 1990–2009 dyr. Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego PBW HYDRO- POMP, od 2009 pełnomocnik Zarządu ds. realiz. proj. PBW HYDRO-POMP. Kierunki badawcze: numeryczne i doświadczalne badania struktury przepływu w układach hydraulicznych pomp wirowych oraz metody ich projektowania; wielokryterialne i wielopoziomowe optymalizacje konstrukcji maszyn hydraulicznych dla zadanych funkcji celu; ekspertyzy awarii instalacji i maszyn energetycznych. Najważniejsze dokonania naukowe: wyniki badań doświadczalnych i obliczeń numerycznych struktury przepływu w układach hydraulicznych pomp wykorzystane w proj. i modernizacjach pomp stosowanych w chemii, petrochemii, energetyce itp. o mocach silników napędowych do 12 000 kW. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 8 rec. hab., 1 rec. dokt., 66 rec. grantów. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1971–1973 proj. i wdrożenie pompy pożarniczej M2/12; 1973–1980 proj. i wdrożenie do prod. masowej nowych konstrukcji 14 wielkości pomp dla systemu odwadniania kopalń; 6 patentów z dziedziny maszyn energetycznych: 1974, 1976, 1990, 1992, 2 w 1993; 1977 proj. i wdrożenie pompy do odrzutowego samolotu rolniczego M15; 1977–1980 proj. i badania silnika wodno-odrzutowego do napędu kutrów torpedowych; 1978–1990 3 proj. MNiSW; 1982, 1984, 1989, 2009 4 proj. BW; 1991, 1994, 2 w 1997, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009 9 proj. KBN; 2001–2009 modernizacja 6 różnych wielkości pomp diagonalnych typu D dla energetyki; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2 w 2012, 2 w 2013, 2014, 2015, 2016 15 proj. DS, teoretyczne i doświadczalne badania struktury w elementach układów hydraulicznych pomp wirowych, optymalizacja wielokryterialna i wielopoziomowa geometrii kanałów dopływowych pomp; 2005–2006 modernizacja komory wlotowej pomp wody chłodzącej pomp 180P19 dla bloku 460MW w Zakładach Energetycznych Pątnów–Adamów–Konin; 2005–2007 modernizacja dwóch 51 wielkości pomp dla ciepłownictwa; 2009–2011 modernizacja dwóch wielkości pomp dla chemii i petrochemii; 2011 1 proj. NCN. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1970–2016 współpr. z 70 zakładami pol. i zagr., m.in.: 1990–2016 ALSTOM, TURBO-CARE, DALKIA, ZEPAK, PGE GiEKSA Bełchatów, RAFAKO, POWEN, TAURON, EDF; badania pomp i sprężarek; 9 oprac. niepubl.: 1992 KAESER KOMPRESSOREN Coburg (Niemcy); 1993 EDF Clamar (Francja); 1993 KOLMEKS Turenki (Finlandia); 1994 EBARA Vinnzeza (Włochy); 1994 UKELEKTROMASZ Charków (Ukraina); 1994 BOGE KOMPRESSOREN Bielefled (Niemcy); 2010 VOITH (Niemcy); 2010 KSB Frankentall (Niemcy); 2010 KSB Pegnitz (Niemcy). Członkostwo w organizacjach: od 1970 czł. Stow. Inżynierów Mechaników Polskich Naczelna Organizacja Techniczna; od 1985 czł. Tow. Rozwoju Małej Energetyki Wodnej; od 1998 czł. Tow. Elektrowni Wodnych; od 2009 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: czł. Rad Programowych: od 1996 „Pomp Pompowni”, od 1998 „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”, 2009–2014 „Chemii Przemysłowej”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 3 dokt. Dydaktyka: kursy dla inż. energetyki i chemii; konstrukcje turbin i pomp; modernizacje maszyn i urządzeń energetycznych; podstawy eksploatacji instalacji energetycznych; pompy i maszyny hydrauliczne; proj. inwestycyjne w energetyce. Odznaczenia i nagrody: 1974 Nagroda MNSWiT, zespoł. II° za osiągnięcia w dziedzinie badań nauk.; 1986 Nagroda MNiSW, indyw. III° za osiągnięcia dydakt.-wychowacze; 1989 Nagroda MEN, zespoł. II° za osiągnięcia nauk. i postęp nauk.-tech.; 1987 Nagroda II° Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej Naczelnej Organizacji Technicznej i Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń; 1989 Nagroda Ministra Przemysłu i Wspólnoty Węgla Kamiennego, indyw.; 1995 Odznaka „Zasłużony dla PŁ”; 2002 Srebrna Honorowa Odznaka Stow. Inżynierów Mechaników Polskich Naczelnej Organizacji Technicznej; 2003 Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej; 2007 Medal KEN; 2010 Nagroda ZŁOTEJ SPIRALI red. czasopisma „Pompy Pompownie” za osiągnięcia nauk. i tech.; wielokrotnie Nagrody Rektora za dział. nauk. i dydakt.; 5 razy Nagrody Dziekana za dział. nauk. i dydakt. Inne: 1981–1984 przewodn. międzynarod. turniejów Maszyn Wodnych; od 1993 czł. Rady Nauk. Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ; 1994–2013 czł. Normalizacyjnej Komisji Problemowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 137 ds. cieplno-mech. PKN; 2004–2011 udział w oprac. 108 norm w tamże; 2000–2013 czł. Normalizacyjnej Komisji Problemowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 47 ds. pomp i turbin wodnych PKN, 57 normy tamże. Hobby: literatura faktu; podróże; żeglarstwo; czynny wypoczynek na świeżym powietrzu; tenis. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz., 300 prac nauk.-badaw., 80 wdrożeń, 19 ekspertyz. Metoda projektowania pomp promieniowych o nieprzeciążalnych charakterystykach poboru mocy (Łódź 1977); Metoda projektowania pomp o specjalnych wymaganiach eksploatacyjno-ruchowych z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych (Łódź 2003); Pompy spełniające specjalne wymagania ruchowe (Łódź 2011); Aktualne zagadnienia energetyki (Wrocław 2014, współaut.). E-mail: andrzej. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015