Profesor Anna Bednarczyk

 

 

BEDNARCZYK Anna z d. Blumental (26 III 1962 Łódź) córka Abrama i Marii z d. Kacman; rusycysta, przekładoznawca, literaturoznawca. Ścieżka naukowa: na Wydz. Filologicznym UŁ: 1985 mgr, prom. Z. Grosbart, 1993 dr, prom. tenże, 2000 dr hab. n. humanist. w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego; 2013 prof. n. humanist. Ścieżka zawodowa: w Międzyinstytutowym Zakładzie Teorii Tłumaczenia UŁ: 1985–1991 prac. inż.-tech., 1991–1993 asyst., 1993–1996 adiunkt; 1996–2003 adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ; od 2003 prof. nadzw. UŁ; 2007–2010 kier. Podyplomowego Studium Translacji przy Wydz. Filologicznym UŁ; od 2012 kier. Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ (następnie Zakład); 2012–2017 kier. Studiów Doktoranckich Języka, Literatury i Kultury przy Wydz. Filologicznym UŁ; od 2017 prof. zw. UŁ; od 2017 kier. Zakładu Przekładu i Dydaktyki UŁ. Kierunki badawcze: przekładoznawstwo – teoria i krytyka przekładu literackiego; rosyjska poezja współczesna. Recenzje dorobku naukowego: 1 rec. w przew. prof., 6 rec. hab., 6 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: uczestnictwo w proj. Muzyczne Białe Plamy finansowanym przez Instytut Muzyki i Tańca, w tym współred. zeszytu nutowego C. Regamey, Mélodies de jeunesse pour voix et piano – Pieśni młodzieńcze na głos i fortepian, współred. (J. Stankiewicz, red. zeszytu, W. Gładysz, red. muz.); Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne – Musica Jagellonica (Lausanne– Kraków 2014). Członkostwo w organizacjach: od 1983 czł. Polskiego Tow. Rusycystycznego; od 2002 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: red. tematyczny „Między Oryginałem a Przekładem”; czł. kolegium red. „Folia Neophilologica”, czł. kolegium red. serii „Международный Сборник Научных Трудов По Лингвокуль- турологии. Самара”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 2 dokt. Dydaktyka: hist. literatury rosyjskiej; krytyka tłumaczenia; tłumaczenie literackie; tłumaczenie ustne; wstęp do teorii i metodologii przekładu; publ.: Podstawy Teorii Przekładu – Skrypt (Łódź 2009). Odznaczenia i nagrody: Nagrody Rektora UŁ za dział. nauk. indyw. I° (4 razy), II° (2 razy), III° (1 raz); Złota Odznaka UŁ; Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal KEN. Inne: czł., a następnie przewodn. Komisji Ekspertów UKA ds. filologii rosyjskiej; czł. Polskiego Oddz. Komisji Przekładoznawczej Międzynarod. Komitetu Slawistów. Hobby: poezja; przekład poetycki; turystyka; ZHP (instruktor). Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz. Wysocki po polsku. Problematyka przekładu poezji śpiewanej (Łódź 1995); Wybory translatorskie. Modyfikacja tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny (Łódź 1999); Kulturowe aspekty przekładu literackiego (Katowice 2002); W poszukiwaniu dominanty translatorskiej (Warszawa 2008); Поэзия Сибири на переломе эпох (очерки о романтике и политике) (Łódź 2012); Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji (Gdańsk 2016). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015