Profesor Jacek Bartkowiak

 

 

BARTKOWIAK Jacek (6 XII 1943 Łódź) syn Jana i Marianny z d. Leśniewskiej; biochemik. Ścieżka naukowa: 1966 mgr na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, prom. prof. L. Kłyszejko-Stefanowicz, 1977 dr tamże, prom. tenże; 1997 dr hab. n. med. w zakresie biochemii AM w Łodzi; od 2001 prof. n. med. Ścieżka zawodowa: 1966–1970 asyst. w Zakładzie Biochemii UŁ; 1972–1974 st. asyst. nauk.-tech. w Ośrodku Nauk.-Badawczym UŁ; 1973–1981 biochemik w Katedrze Onkologii AM w Łodzi, 1981–2002 adiunkt tamże; 2002–2011 prof. nadzw. UM, kier. Katedry i Zakładu Biochemii Medycznej UM w Łodzi; 2011–2014 prof. zw. Kierunki badawcze: molekularne podłoże rozrostów nowotworowych – aspekty diagnostyczno-prognostyczne; zaangażowanie gamma delta limfocytów T w odpowiedzi na infekcje wirusami hepatotropowymi. Najważniejsze dokonania naukowe: wdrożenie oznaczeń markerów molekularnych do diagnostyki onkologicznej (mutacje onkogenu ret w raku rdzeniastym tarczycy). Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. w przew. prof., 5 rec. hab., 22 rec. dokt.; ponad 30 rec. aplikacji o granty KBN. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 2000– 2003 i 2010–2013 2 granty KBN, tematyka: rola gamma delta limfocytów T w białaczkach; siRNA w leczeniu choroby Alzheimera. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1987–1988 1,5-roczny staż, Sloan Kettering Cancer Center NY (USA), 1 publ.; 1988–1989 roczny staż, Uniwersytet Laval Quebec (Kanada), 3 publ.; 1993–1994 roczny staż nauk., Uniwersytet Jeffersona w Filadelfii (USA), 3 publ. Członkostwo w organizacjach: od 1968 czł. Polskiego Tow. Biochemicznego; od 1988 czł. Polskiego Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej; od 1995 czł. Polskiego Tow. Cytometrii; od 2003 czł. ŁTN. Udział w redakcjach czasopism: 2009–2012 red. „Folia Medica Lodziensia”. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: biochemia, biologia molekularna; publ.: Ćwiczenia z biochemii (Warszawa 2011, aut. 4 rozdz.); Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej (Łódź 2000, współaut.); Materiały z biochemii (Łódź 2004). Odznaczenia i nagrody: 1982 i 1998 Nagrody Rektora AM w Łodzi, indyw. za dział. nauk.; 1992, 2005, 2006 i 2008 Nagrody Ministra Zdrowia, zespoł. za dział. nauk.; 2001, 2004, 2005, 2007, 2011 Nagrody Rektora UM, zespoł. nauk. i dydakt.; 2005 Złoty Krzyż Zasługi; 2014 Nagroda Rektora UM za całokształt. Inne: 1996–2006 czł. Rady Nauk. Instytutu Badania Środowiska i Bioanalizy Wydz. Farmaceutycznego UM; 1996–2008 czł. Senackich Komisji UM; 2005–2010 przedstawiciel Uczelni ds. Studium Medycyny Molekularnej w Warszawie; 2007, 2009 uczestnictwo w edycjach Festiwalu Nauki; 2007–2012 kier. Zespołu do Oceny Prac Własnych; 2008–2014 przewodn. Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej UM i Rady Programowej Forum Bibliotek Medycznych. Hobby: turystyka. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 280 poz. A low-electrophoretic-mobility H1 histone subfraction from Kirkman-Robbins hepatoma, „Cancer Res” (1981, 41, 2457); Selective displacement of nuclear proteins by antitumor drugs having affinity for nucleic acids, „Proceedings of the National Academy of Sciences” (1989, 5151); Spektrofotometria kwasów nukleinowych, [w:] L. Kłyszejko-Stefanowicz (red.), Ćwiczenia z biochemii (Warszawa 2011, aut. 4 rozdz.); Gamma delta receptor limfocytów T. Różnorodność molekularna a funkcja biologiczna, [w:] Z. Kiliańska (red.), Białka komórek prawidłowych i patologicznych (Łódź 1994, współaut.); The positive correlation between gene expression of the two angiogenic factors: VEGF and BMP-2 lung cancer patients, „Lung Cancer” (2009, 66, 319, współaut.). E-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; jacek.bartkowiak@ umed.lodz.pl.

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015