Profesor Wojciech Barański

 

BARAŃSKI Wojciech Stanisław (18 VIII 1940 Przanowice – 17 V 2011 Łódź) syn Jana i Marii; inż. budownictwa. Ścieżka naukowa: 1963 mgr inż. na Wydz. Budownictwa PŁ, prom. doc. M. Suchar, 1967 dr tamże, prom. doc. dr Cz. Woźniak; 1975 dr hab. n. tech. w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych w Instytucie Podst. Problemów Tech. PAN. Ścieżka zawodowa: 1977–1981 prodziekan ds. studenckich Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ; 1981–1982 prorektor ds. studenckich PŁ; 1999–2005 dziekan na Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ; 2005–2008 prodziekan ds. nauki tamże; od 1995 prof. nadzw. PŁ. Kierunki badawcze: mechanika ciała stałego; mechanika materiałów kompozytowych. Recenzje dorobku naukowego: 6 rec. hab. i dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: proj. badaw. w zakresie mechaniki ciała stałego, w tym 1981–1985 Mechanika ośrodków wieloskładnikowych (MR-I-23) proj. finansowany przez PAN. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1989–1994 przedsiębiorstwo budowlane Nabilco Ltd., Lagos (Nigeria), stanowisko proj. manager; 1986–1989 Federal University of Technology, Minna (Nigeria) (Head of Department of Civil Engineering). Członkostwo w organizacjach: od 1968 czł. Polskiego Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; od 1984 czł. ŁTN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 4 dokt. Dydaktyka: mechanika ogólna; podstawy mechaniki nieliniowej; teoria drgań; teoria sprężystości i plastyczności; wytrzymałość materiałów. Odznaczenia i nagrody: 2002 Srebrny Krzyż Zasługi; 2010 Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ponad 30 poz. Additivity of mechanical power and the principle of stress, „Archives of Mechanics” (1972, 24: 4, 615–628); Continuous model of material universum, „Biuletyn PAN” (1974, 22: 10, 831–839); On infinitezimal stability and homogenization of linearly elastic periodic composites, „Mathematical Models & Methods in Applied Mechanics” (2000, 10: 8, 1251–1262).

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015