Profesor Jan Anuszczyk

 

 

ANUSZCZYK Jan Wojciech (17 XI 1948 Kraszew) syn Stanisława i Janiny z d. Majchrowskiej; elektrotechnik, elektroenergetyk. Ścieżka naukowa: 1966 mgr inż. na Wydz. Elektrotechniki PŁ (obecnie Wydz. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ), prom. prof. T. Koter, 1982 dr tamże, prom. tenże, 1992 dr hab. n. tech. w zakresie dyscypl. elektrotechnika tamże; 2011 prof. n. tech. Ścieżka zawodowa: 1974–1982 asyst. na Wydz. Elektrotechniki PŁ, 1982–1992 adiunkt tamże; 1992–1995 adiunkt ze stopniem dr. hab. na Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki PŁ; 1992–1996 kier. College’u PŁ – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w elektrotechnice; 1995–2006 prof. nadzw. w Instytucie Maszyn Elektrycznych i Transformatorów PŁ; od 2007 prof. nadzw. w Instytucie Elektroenergetyki PŁ; 1996–2002 prodziekan Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki PŁ; 2002– 2009 dyr. Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego PŁ w Bełchatowie; od 2008 kier. Zakładu Transportu i Przetwarzania Energii PŁ; od 1 IV 2014 na emeryturze, zatrudniony na pełnym etacie. Kierunki badawcze: właściwości ferromagnetyków i obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych; układy napędowe środków transportu; modelowanie i symulacja zjawisk polowych w systemach elektroenergetycznych i transportowych; energetyka wiatrowa. Najważniejsze dokonania naukowe: 1980–1990 oprac. metod i procedur obliczeniowych w zakresie uwzględniania wpływu anizotropii magnetycznej w projektowaniu rdzeni maszyn elektrycznych; 1990–2000 oprac. metod analizy przemagnesowania obrotowego ferromagnetyków i ich przeniesienie na rzeczywiste obwody magnetyczne przetworników elektromechanicznych; 2000–2005 aplikacje współczesnych algorytmów sterowania maszyn górnictwa odkrywkowego; 2005– 2010 wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych; 2005–2015 modele symulacyjne w zakresie badania możliwości regulacyjnych elektrowni wiatrowych współpr. z systemem elektroenergetycznym; 2010–2015 testy technologiczne i eksploatacyjne w zakresie wykorzystania magnesów trwałych w generatorach wiatrowych oraz środkach transportu. Recenzje dorobku naukowego: 2 rec. w przew. prof., 1 rec. w przew. hab., 3 rec. dokt. Granty, projekty, wdrożenia, patenty: 1980–2014 20 proj. badaw., tematyka: przemagnesowanie obrotowe i straty w anizotropowych rdzeniach maszyn elektrycznych, układy napędowe środków transportu, modelowanie i symulacja zjawisk polowych w systemach elektroenergetycznych i transportowych; 7 oprac. wdrożonych, m.in.: 1980 oprac. prototypowego silnika produkcji kraj. do napędu maszyn dziewiarskich, ZPDz IWONA, Łódź; 1997 algorytmy obliczeń strat mocy w silniku indukcyjnym przy 34 zasilaniu falownikowym, EMIT, Żychlin; 2014 symulator do analizy możliwości regulacyjnych elektrowni wiatrowych współpr. z systemem elektroenergetycznym, PGE; 1 patent: 1984 sposób i urządzenie do pomiaru strat mocy w ferromagnetykach przemagnesowywanych obrotowo. Patent nr 127489, pomiary magnetyczne. Współpraca z ośrodkami naukowymi: 1984–2002 Politechnika Kijowska (Ukraina), umowa międzyuczelniana, 3 publ.; 2002–2011 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., tematyka: układy napędowe w transporcie przemysłowym; 2007 Polskie Linie Kolejowe S.A. (obecnie PKP), tematyka: strategia rozwoju transportu kolejowego i zintegrowanych systemów transportu regionalnego, współczesne układy napędowe środków transportu; 2008 ELBIS – Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk Sp. z o.o. (obecnie PGE), tematyka: modelowanie pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym. Członkostwo w organizacjach: od 1991 czł. Polskiego Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; od 1998 czł. Polskiego Tow. Zastosowań Elektromagnetyzmu; od 2005 czł. ŁTN; od 2011 czł. Stow. z Sekcją Trakcji Elektrycznej Komitetu Elektrotechniki PAN. Kształcenie kadry naukowej: prom. 5 dokt. Dydaktyka: badania maszyn elektrycznych i transformatorów; elektryczne pojazdy szynowe; maszyny elektryczne; maszyny elektryczne w energetyce; współczesny transport szynowy; zastosowanie komputerów w projektowaniu i eksploatacji przetworników elektromechanicznych; współczesny transport szynowy; publ.: Maszyny elektryczne w zadaniach (Łódź 1991, współaut.); Maszyny elektryczne i układy napędowe (Łódź 2010, współaut.); Maszyny elektryczne. Podstawy teoretyczne (Łódź 2012, współaut.). Odznaczenia i nagrody: 1984 Nagroda II° MNSWiT; 1997 Srebrny Krzyż Zasługi; 2002 Medal 600-lecia m. Żychlina; 2005 Medal 60-lecia PŁ; 2011 Odznaka „Zasłużony dla PŁ”; 2015 Złoty Medal za Długoletnią Służbę; wielokrotnie nagradzany za dział. nauk. dydakt. i organizacyjną przez Rektora PŁ. Inne: 2002–2004 czł. grupy ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, kier. Elektrotechnika; 2002– 2008 czł. Rady Parku Technologiczno-Przemysłowego w Bełchatowie; 2002–2009 pełnomocnik Rektora PŁ ds. współpr. z Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Bełchatowie; 2008– 2010 ekspert do oceny wniosków proj. w zakresie infrastruktury transportowej Regionu Łódzkiego; aktualnie czł. komitetów nauk. i red. następujących konferencji międzynarod.: Modern Electrified Transport, Electrical Power Quality and Utilisation, Polish-Ukrainian Seminar on Power Engineering Problems oraz konferencji kraj.: Elektrownie Cieplne EC-Bełchatów, Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego KGWB-Bełchatów, Konferencja Trakcji Elektrycznej SEMTRAK-Kraków. Hobby: Kresy Wschodnie; malarstwo. Bibliografia podmiotowa w wyborze: dorobek nauk. ok. 150 poz., 20 proj. i oprac. niepubl. Maszyny elektryczne w energetyce. Zagadnienia wybrane (Warszawa 2005); The calculation of the classical as well as excess losses under rotational magnetisation, „COMPEL” (2007, vol. 26, no. 4, współaut.); Ferromagnetyki miękkie w polach obrotowych. Badania i właściwości (Warszawa 2009, współaut.); Analiza celowości budowy krajowych linii kolejowych dużych prędkości, „Zeszyty Problemowe BOBRME-KOMEL – Maszyny Elektryczne” (2012, 95/2, współaut.); Evaluation of quality of automatically stopping trains on the subway line, „Electromotion” (2014, vol. 21, no. 1–2). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Żródło: Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010-2015