Profesor Czesław Kuncewicz

 

CZŁONEK ŁTN OD 2018 R.

 

Dane biograficzne

Data i miejsce urodzin

24 kwietnia 1948 r., Goriaczki k. Grodna (ZSRR, obecnie Białoruś)

 

Działalność naukowa i kariera zawodowa

Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa, zawód

Nauki techniczne; inżynieria chemiczna; mieszanie; nauczyciel akademicki

 

Uzyskane stopnie naukowe

1973 – magister, Politechnika Łódzka, promotor prof. Andrzej Heim;

1977 – doktor, Politechnika Łódzka, promotor prof. Henryk Błasiński;

1997 – doktor habilitowany na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej;

2013 – profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy

1973-1978 – asystent  w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej;

1978-1999 – adiunkt; 

2000-2013 – profesor nadzwyczajny;

od 2013 – profesor zwyczajny;

1998-2002 – kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej;

2002-2008 – Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej;

od 2008 – kierownik Katedry Aparatury Procesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej;

 

Członkostwo najważniejszych komisji, komitetów, rad itp.

1982-1992 – zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

2008-2012 – Przewodniczący  Senackiej Komisji Dydaktyki PŁ;

od 2015 – Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej PŁ.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach itp.

Członek sekcji "Mieszanie" PAN.

 

Główne kierunki badań

Mieszanie układów jedno i wielofazowych; modelowanie matematyczne procesów mieszania; wymiana ciepła.

 

Bibliografia podmiotowa

Ogólny dorobek publikacyjny obejmuje ponad 100 oryginalnych publikacji z czego 37 opublikowanych w czasopismach z listy JCR.

Wybrane publikacje:

 1. Błasiński H., Heim A., Kuncewicz Cz., 1977: Heat transfer to a spiral coil during the mixing of non-Newtonian liquid by anchor mixers, Int. Chem. Eng., 17, 3, s. 548-553.
 2. Kuncewicz Cz., Pietrzykowski M., 2001: Hydrodynamic model of a mixing vessel with pitched-blade turbines, Chem. Eng. Sci., 56, s. 4659-4672.
 3. Kuncewicz Cz., Szulc K., Kurasiński T., 2005: Hydrodynamics of the tank with a screw impeller, Chem. Eng. Process., 44, s.766-774.
 4. Niedzielska A., Kuncewicz Cz., 2005: Heat transfer and power consumption for ribbon impellers. Mixing efficiency, Chem. Eng. Sci., 60, s. 2439-2448.
 5. Szulc K., Kuncewicz Cz., 2006: Modelling of mixing time for ribbon impellers, Inż. Chem. Proc., 27, s. 567-577.
 6. Kuncewicz Cz., Pietrzykowski M., 2010: A 3D/2D hybrid model for flat blade impellers operating in the laminar flow regime, Chemical and Process Engineering, 31, z.2, s. 289-302.
 7. Kuncewicz Cz., Pietrzykowski M., 2010: Verification of a 3D/2D hybrid model for laminar mixing range, Chemical and Process Engineering, 31, z.2, s. 303-315.
 8. Kuncewicz Cz., 2012 Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, ss. 290.

 

Najważniejsze dokonania poznawcze i użytkowe

 - Budowa i rozwiązanie modelu hybrydowego 3D/2D dla mieszania w zakresie przepływów laminarnych;

 - Opracowanie konstrukcji nowego reaktora kaprolaktamu - patent PRL nr 136 356;

 - Sprzedaż patentu PRL nr 136 356 za granicę - dwa razy.

 

Zrealizowane projekty badawcze  - liczba, obszar tematyczny

Główny wykonawca oraz kierownik 9 grantów badawczych KBN/MEiN/MNiSW w obszarze mieszania.

Wdrożone opracowania projektowe (konstrukcyjne, technologiczne, informatyczne, organizacyjne)

Współautor 7 wdrożeń przemysłowych. Najważniejsze z nich to:

 1. Konstrukcja nowego reaktora kaprolaktamu. Wdrożenie patentu pat. PRL nr 136 356 Sposób wytwarzania kaprolaktanu pełne wdrożenie w Zakładach Azotowych w Tarnowie (współtwórca patentu).
 2. Instalacja szczelinowa do odsysania kąpieli w ciągu barwiącym i suszącym. Wdrożenie patentu pat. PRL nr 176224 B1 Sposób chemicznej obróbki płaskich wyrobów włókienniczych w Zakładach Tkanin Dekoracyjnych "DETEX" w Łodzi oraz w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego "MIRANDA" w Turku (współtwórca patentu).

 

Uzyskane patenty i wzory użytkowe:

Sprzedaż patentów:

 1. Sprzedaż patentu pat. PRL nr 136 356 Sposób wytwarzania kaprolaktanu wraz z całą technologia wytwarzania kaprolaktamu firmie F.C.F.C Corp. na Tajwanie (współtwórca patentu).
 2. Sprzedaż i zastosowanie patentu pat. PRL nr 136 356 Sposób wytwarzania kaprolaktanu firmie TONGNANG NYLON Corp. w Korei Południowej, 1990 r. (współtwórca patentu).

 

Współpraca konsultacyjna z przemysłem (główni partnerzy, podstawowa tematyka)

Wykonanie 19 prac projektowych oraz doświadczalno-konstrukcyjnych dla przemysłu włókienniczego, lniarskiego oraz chemicznego.

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych, serii naukowych

Członek Komitetu Naukowego miesięcznika „Inżynieria Przemysłu Spożywczego”, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi

Współpraca z Department of Process Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University, Prague, Czech Republica – 7 wspólnych publikacji w czasopismach z JCR.

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju

Udział w 11 konferencjach zagranicznych oraz 15 konferencjach ogólnopolskich.

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, artykułów, dorobku naukowego na stopnie naukowe, projektów, wniosków o granty i innych

Recenzent wydawniczy 6 książek, 9 prac doktorskich, 7 wniosków habilitacyjnych oraz 2 wniosków profesorskich.

 

Dydaktyka

Dorobek dydaktyczny

Książka: Kuncewicz Cz., 2012. Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Skrypty: 1. Kuncewicz Cz., 2006, Procesy jednostkowe w operacjach dynamicznych oraz wymianie ciepła, Wydawnictwo PWSZ Kalisz.

2. Współautor, 1986, Laboratorium z inżynierii chemicznej , Wydawnictwo PŁ.

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone wykłady (najważniejsze): Aparatura przemysłowa; Instalacje i aparatura; Aparatura przemysłu chemicznego; Mieszanie; Modelowanie reaktorów.

 

Wypromowane doktoraty,  liczba prac magisterskich i licencjackich

Ppiekun ok. 25 prac magisterskich, ok. 15 prac inżynierskich; 6 wypromowanych doktorów.

 

Nagrody

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe

- Obrona pracy doktorskiej - z wyróżnieniem;

- Wielokrotne nagrody Rektora PŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze (9), dydaktyczne (13) i organizacyjne (7);

- W latach 2007 -2013 sześciokrotny zwycięzca głosowania studentów w konkursie WIPiOŚ o tytuł Nauczyciela Roku. W 2017 roku - nominowany do tego tytułu;

- W 2005 roku wykonana pod moim kierownictwem praca doktorska została nagrodzona nagrodą IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk;

- Posiadane odznaczenia: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Odznaka Zasłużony dla PŁ oraz Złota Odznaką AZS.

 

Inne

Działalność społeczna

1997-2005 – członek Zarządu Środowiskowego AZS Łódź;

2001-2005 – wiceprezes  Zarządu Środowiskowego AZS Łódź.

 

Popularyzacja nauki

2006-2008 – członek Komisji Miasta Łodzi ds. nagród za najlepsze prace dyplomowe dotyczące aglomeracji łódzkiej.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Astronomia, sport, muzyka.

 

Inne

W całym okresie studiów oraz w początkowym okresie pracy wyczynowo uprawiał lekkoatletykę – 400 m ppł. W latach 1971-1972 należał do Szerokiej Kadry Polski w Lekkiej Atletyce.