Profesor Jacek Hejduk

 

CZŁONEK ŁTN OD 2018 R.

 

Dane biograficzne

Data i miejsce urodzin

24 sierpnia1955 , Wolbórz

 

Działalność naukowa i kariera zawodowa

Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa, zawód

matematyka, analiza rzeczywista;  matematyk.

 

Uzyskane stopnie naukowe

1978 – magister na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ (promotor Prof. W. Wilczyński).

1985 – doktor na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ (promotor Prof. W. Wilczyński).

1999 - doktor habilitowany w zakresie analizy rzeczywistej na Wydziale Matematyki UŁ.

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy

1978-1980 – asystent  w Zakładzie Informatyki Instytutu Matematyki UŁ;

1981- 1985 – starszy asystent w  Katedrze Funkcji Rzeczywistych UŁ;

1986-1997 – adiunkt w Katedrze Funkcji Rzeczywistych UŁ;

1998 – starszy wykładowca w Katedrze Funkcji Rzeczywistych UŁ;

1999-2002 – adiunkt w Katedrze Funkcji Rzeczywistych UŁ.

od 2003 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Funkcji RzeczywistychUŁ;

1989 – sekretarz w Międzynarodowym Centrum  Banacha;

2002-2008 – prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ds. dydaktycznych

 

Członkostwo najważniejszych komisji, komitetów, rad itp.

od 2008 – członek Senatu UŁ;

2008-2016 – członek Komisji Statutowej UŁ;

od 2015 – członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŁ.

Główne kierunki badań

Teoria miary; opisowa teoria mnogości; topologie generowane przez operatory typu gęstości.

 

Bibliografia podmiotowa

Autor i współautor 58 prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Wybrane publikacje:

- (współredaktor), Modern Real  Analysis, Wydawnictwo UŁ (2015).

 - (współautor), On the abstract density topologies generated by lower and almost lower density operators, w: Traditional and present - day topics in real analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódz, 2013, pp. 431–447.

- (współautor), On the density points on the real line with respect to sequences tending to zero, w: Monograph on the occasion of 100th birthday anniversary of Zygmunt Zahorski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice , 2015, pp. 141–154.

- Density topologies for products of sigma-ideals,  “Real Analysis Exchange” 20(1) (1994-95), pp. 163–177.

- On density points with respect to von Neumann topology, “Real Analysis Exchange” 21(1) (1995-96), pp. 278-288.

- On topologies with respect to invariant sigma- ideals, “Journal of Applied Analysis”, vol.8, No.2 (2002), pp. 201–219.

- On topologies associated with Lebesgue measure, “Tatra Mountains Mathematical Publications” 28 (2004), pp.187-197.

- On the generalization of density topologies on the real line, “Mathematica Slovaca”, 64 (2014) no 5, pp. 1267–1276.

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych, serii naukowych

Wykonawca w 2 grantach KBN i NCN

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych, serii naukowych

1984-2002 – sekretarz redakcji „Folia Mathematica”;

2002-2012 – redaktor „Folia Mathematica”.

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi

Wykłady dla pracowników i doktorantów w ramach staży naukowych i wyjazdów z programu Erasmus+.

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju

Udział w ok. 30 międzynarodowych i ok.10 krajowych konferencjach  prezentacją rezultatów badań naukowych.

Staże naukowe:

1991 – na  Uniwersytecie w Tbilisi  (Gruzja)

1992 – w Michigan State University (USA)

1993 – na Politechnice Łódzkiej

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, artykułów, dorobku naukowego na stopnie naukowe, projektów, wniosków o granty i innych

- Recenzje wydawnicze do czasopism naukowych.

- Recenzje do „Mathematical Reviews”.

- Recenzje 4 prac doktorskich.

- Sześciokrotny udział w komisjach ds. przewodów habilitacyjnych.

 

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna

- Udział w Programach Erasmus dla nauczycieli akademickich na uniwersytetach w Joaninie w Grecji, Mersin, Adanie i Stambule w Turcji, Santiago de Compostela i Grenadzie w Hiszpanii oraz w Palermo we Włoszech.

- Prowadzenie zajęć z przedmiotó: Wstęp do topologii, Logika z elementami teorii mnogości, Mathematical Analysis, Analysis of mathematical texts, Appliction of mathematics and statistic in finance.

- Koordynator wydziałowy 7 przedmiotów.

 

Wypromowane doktoraty,  liczba prac magisterskich i licencjackich

Promotor 30 prac magisterskich i 4 doktoratów..

 

Nagrody

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe

- Nagrody Rektora UŁ I, II i III stopnia za osiągnięcia naukowe.

- Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.

 

Inne

Popularyzacja nauki

2015-2018 – udział w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki.

 

Zainteresowania pozanaukowe

Podróże, ogrodnictwo, teatr, lingwistyka.