Profesor Tomasz Pudłocki

 

CZŁONEK ŁTN OD 2018 R.

 

Dane biograficzne

Data i miejsce urodzin

13 lutego 1981 r.,  Przemyśl

 

Działalność naukowa i kariera zawodowa

Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa, zawód

historia;  historia kultury, nauki i wychowania; nauczyciel akademicki

 

Uzyskane stopnie naukowe

2004 – Magister historii, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł pracy: Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939 (promotor: prof. dr hab. Andrzej Banach).

2008 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Historyczny UJ (promotor: prof. dr hab. Andrzej Banach).

2016 - dr habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, Wydział Historyczny UJ.

 

Funkcje, stanowiska, miejsca pracy

W Instytucie Historii UJ:

2008–2010 – asystent

2010–2017 – adiunkt

od 2017 – adiunkt z habilitacją

2010/2011 – p.o.  kierownika studiów zaocznych w Instytut Historii UJ

2016/2017- koordynator programu Erasmus w Instytucie Historii UJ

od 2017 – kierownik Studies in Central and Eastern Europe: cultures, histories and societies na Wydziale Historycznym UJ

 

Członkostwo najważniejszych komisji, komitetów, rad itp.

od 2012 – Komisja Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk;

od 2012 – Komisja Historii Kobiet Polskiego Towarzystwa Historycznego;

od 2014 – Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności

 

Członkostwo w organizacjach naukowych, towarzystwach, stowarzyszeniach itp.

- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu (członek Zarządu 2004–2013; sekretarz 2008–2011 i przewodniczący Sekcji Humanistycznej; prezes 2011–2013, od 2017 r. wiceprezes);

- Oral History Society w Polsce (od 2008);

- Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Przemyślu (od 2011);

- Polish Institute of Arts and Sciences of America (2014 r.).

 

Główne kierunki badań

Historia kultury, nauki i wychowania; relacje intelektualne polsko-brytyjskie i polsko-amerykańskie.

 

Bibliografia podmiotowa

- Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867–1939, Kraków 2009.

- współredakcja (wraz z Katarzyną Sierakowską),  Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013.

- współredakcja (wraz z Adrianem Mianeckim), „Litteraria Copernicana” Grabiński, Toruń 2013, nr 1 (11).

- współredakcja (wraz z Krzysztofem Stopką), Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, Kraków 2015

- Uczeni przeciw „milczącej otchłani”. Współpraca Moniki M. Gardner i Romana Dyboskiego na rzecz sprawy polskiej w Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 141, z. 1 (2014), s. 101–122.

- Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939, Kraków 2015.

- Dzieci w widowisku mężczyzn? Realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich  II Rzeczypospolitej, Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2017, nr 144 (1), s. 177–197.

 

Bibliografia przedmiotowa

- Świetni goście w PUL, „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), 2015, nr z 11–12 IV, s. 38;

- W stolicy Kataru opowiadał o Galicji. Swoją karierę zaczynał w Słowaku, „Nowiny” (Rzeszów), 2015, nr 69 (19011) z 10-12 IV, s. 03;

- Pudlocki reflects on visit and study programs, discusses research begun in Buffalo, „Am-Pol Eagle” 2015, z 20 XII, vol. 57, No. 9, s. 9;

 

Udział w redakcjach czasopism naukowych, serii naukowych

Od 2009 - członek redakcji „Rocznika Przemyskiego” Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,  z. „Literatura i Język” (rocznik);

od 2011 - redaktor naczelny serii „Rocznik Przemyski”;

Członek redakcji:

od 2008 - „Krakowskie Pismo Kresowe” (rocznik Księgarni Akademickiej w Krakowie),

od 2016 - „Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije” (rocznik Instytutu Naukowego Ivo Pilar z Zagrzebia, Chorwacja);

od 2015 - „З історії західноукраїнських земель” (rocznik Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakiewicza Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Ukraina).

 

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi

- Daemen College w Amherst, NY (USA) (organizacja dwóch konferencji naukowych; prelegent).

- Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakiewicza Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Ukraina (członek redakcji czasopisma; prelegent).

 

Udział w ważnych, międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych za granicą i w kraju

- „Writing Central and Eastern Europe”, Kraków, 13–14.06.2010 (zorganizowana przez Instytut Historii UU). Tytuł referatu: Grind us to dust but let the dust be free – the British about Poland (1918–1939). A few remarks.

 - “Conflict Resolution in Europe: Lessons for Tommorow”, Oksford, 7.09.2012 (zorganizowana przez Oxford University). Tytuł referatu: Camaraderie of arms: A case study of First World War in Polish memories.

 - „Kobieta w Galicji 1772–1914”, Rzeszów, 16–17.05.2014 (zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski). Tytuł referatu: Kobieta a postęp – dylematy polskich emancypantek z miast prowincjonalnych Galicji Wschodniej II połowy XIX wieku.

- “100 Jahre 1. Weltkrieg und was dieser noch mit uns zu tun hat”, Heinrischruh, 28.06.2014 (zorganizowana przez Vorpommersches Künstlerhaus. Tytuł referatu: Women on the Polish-Ukrainian Cultural Borderland, 1914–1918.

 - “World War I and Central and Eastern European History”, Londyn, 12–13.09.2014 (zorganizowana przez University of Nottingham and Austrian Cultural Forum w Londynie). Tytuł referatu: Women on the Polish-Ukrainian Cultural Borderland, 1914–1918: From Everyday Perspective to Equality of Rights.

 - „Lengyel-magyar kapcsolatokról 1914 és 2014 között”, Pecs, 25–26.09.2014 (zorganizowana przez Uniwersytet w Peczu). Tytuł referatu: Honwedzi czy Hunowie? Obraz Węgrów pośród społeczeństwa galicyjskiego w latach 1914–1918.

- „Szemelvenyek a lengyel es magyar tortenelembol”, Segedyn, 10.10.2014 (zorganizowana przez Konsulat Honorowy RP w Segedynie, Archiwum Narodowe Województwa Csongrad). Tytuł referatu: Bohaterowie czy barbarzyńcy? Węgrzy w Galicji 1914–1918.

 - “Memory and Memorialization of WW1 in East Central Europe: Past and Present”, Budapeszt, 11.12.2014 (zorganizowana przez Politikatörténeti Intézet w Budapeszcie). Tytuł referatu: Gender, Nation and Memory – a Case of Polish Women’s Memory on WW1 in the Polish-Ukrainian Corner, 1918–1939.

 - “The Great War and Its Legacy in Central Europe and the Middle East”, Doha, 11–12.03.2015 (zorganizowana przez Qatar University, Doha, Katar). Tytuł referatu: Experience of Travels Outside Galicia – Before and After 1914.

 - „The 74th Annual Conference of the Polish Institute of Arts & Science of America”, Waszyngton, 17-18 VI 2016 (zorganizowana przez The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Georgetown University w Warszyngtonie). Tytuł referatu: Buiding Bridges of Cooperation Between Polish and American Humanists, 1918-1939: The Case of R. Dyboski, E.P. Kelly and W.J. Rose.

 - „Intellectuals and World War 1: Central European Perspective”, Kraków, 20-22.10.2016 (zorganizowana przez Instytut Historii UJ). Tytuł referatu: "Stranger in the Night?" Canadian on Czech-Polish Borderland during World War I: the case of John W. Rose.

 

Recenzje wydawnicze prac naukowych, artykułów, dorobku naukowego na stopnie naukowe, projektów, wniosków o granty i innych

Recenzent: Narodowe Centrum Nauki. Zespół  HS3 „Wiedza o przeszłości”

 

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia: Nineteenth-Century Central Europe: A Cultural History;  The Great Departure - Central Europeans and the US: politics, culture and everyday life; Historia wizualna; Historia myśli pedagogicznej, Problemy młodego pokolenia Polaków w XIX w.

 

Wypromowane doktoraty,  liczba prac magisterskich i licencjackich

Promotor 19 prac licencjackich.

 

Nagrody

Najważniejsze nagrody, odznaczenia i wyróżnienia naukowe

2008  - stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla;

2009, 2016 – Nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia;

2011 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia dydaktyczne;

2012/2013 - Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku i visiting scholar Columbia University.

2013–2016 - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Badaczy.

2015/2016 - stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i visiting professor w Daemen College w Amherst.

2017/2018 - Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku i visiting scholar Pratt Institute, Brooklyn, NY.

 

Inne

Działalność społeczna

od 2014 – Honorowy Dawca Krwi.

 

Popularyzacja nauki

- Wielokrotny prelegent w różnych miastach i na uczelniach w Polsce, USA, Chorwacji i na Ukrainie.

- Stały redaktor i autor licznych artykułów z zakresu historii i kultury w miesięczniku „Nasz Przemyśl”.

- Współpraca z redakcją „Życia Podkarpackiego” oraz „Kuriera Plus” (miejsce wydania: Nowy Jork, USA).