Aktualności

 

Przegląd Socjologiczny

Volume 67 Issue 1

 

 

 

Od Redakcji / Editorial


ARTYKUŁY / ARTICLES

Kapitalizm a kwestia miejska
Capitalism and the urban question

Bohdan Jałowiecki

Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenia – próba systematyzacji
Urban public space and its social roles – an attempt at systematization

Krzysztof Bierwiaczonek

Podskórna rewolucja: Trzy tezy o miastotwórczym potencjale logistyki
The subcatenous revolution: Three theses on the urban-forming potential of logistics

Piotr Juskowiak

Rola dziedzictwa wielokulturowego w świadomości miejskich aktorów. Przykład Gdańska i Wrocławia
The role of multicultural intangible heritage in the consciousness of urban actors. The case of Gdansk and Wroclaw

Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek

Kolizyjne miasto – między społecznym a materialnym wymiarem rewitalizacji
A city in a clash – between the social and material dimension of urban renewal

Katarzyna Romańczyk

Miejskie przestrzenie we władaniu prywatnym (hybrydowe przestrzenie publiczne) i ich funkcje w mieście
Privately owned public spaces (hybrid public spaces) and their function within the city

Marcin Gałkowski, Patrycja Antosz

Parkowanie i troska. Teoria praktyki w badaniach nad osiedlami wielkomiejskimi
Car parking and care. Researching urban neighbourhoods with the theory of social practices

Andrzej Bukowski, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Karol Kurnicki

***
Co właściwie sprawia, że dzisiejsze miasta są tak odmienne, tak pociągające? Miejskość (po)nowoczesna
Just what is it that makes today’s cities so different, so appealing? The postmodern urbanity

Tadeusz Sławek

 

RECENZJE / BOOK REVIEWS
Iwona Sagan, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017
rec. Paweł Pistelok

Paweł Kubicki, Bożena Gierat-Bieroń, Joanna Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2017
rec. Tomasz Nawrocki

Drukuj