Aktualności

WYDZIAŁ I ŁTN – JĘZYKOZNAWSTWA, NAUK O LITERATURZE I FILOZOFII
oraz
ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ INSTYTUTU RUSYCYSTYKI UŁ

 

zapraszają na konferencję naukową Świat przedstawiony w literaturze, kulturze i języku poświęconą jubileuszowi naukowemu dr hab. prof. nadzw. UŁ Tatiany Stepnowskiej

Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi.PROGRAM

1. Otwarcie – kierownik Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej prof. dr hab. Anna Warda
2. Przedstawienie sylwetki naukowej dr hab. prof. nadzw. UŁ Tatiany Stepnowskiej – dr  Anna Stępniak
3. Wystąpienie Przewodniczącej Wydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Marii Wichowej
4. Wspomnienia, refleksje
5. Wystąpienie Jubilatki

15.30 - 16.00 przerwa kawowa

1. Prof. dr hab. Maria Wichowa, Parenetyczna kreacja postaci prymasa Andrzeja Olszowskiego (1623–1677) w poświęconym mu kazaniu pogrzebowym ks. Piotra Dunina
2. Prof. dr hab. Barbara Kudra, Osobliwości języka w "Opowiadaniach bizarnych" Olgi Tokarczuk
3. Prof. dr hab. Jadwiga Uchman, Angielscy dramaturdzy o polskim totalitaryzmie: Squaring the Circle Toma Stopparda i The Deliberate Death of a Polish Priest Ronalda Harwooda
4. Prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, "Ekfraza 'maski' teatralnej"

Dyskusja
Poczęstunek – koktajl godz. 18.00-18.30

1. Dr Katarzyna Sobijanek, «Братство света» как мнимая антитеза "мясным машинам" в романе В. Г. Сорокина «Лёд»
2. Prof. dr hab. Bogusław Mucha, Idea niepodległości Polski w poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej
3. Prof. dr hab. Alexander Graf, "Разыгрывать себя и Другого. Аспекты современной русской драматургии"
4. Prof. dr hab. Wanda Supa, Władimira Makanina studium starości. Powieść "Przerażenie"
("Испуг”)
5. Prof. dr hab. G. Gochev, Звуко-цветовой эффект поэтического текста и прагматическая адекватность перевода (опыт анализа переводов на болгарский язык стихотворения В. Высоцкого «Гололед»)

Dyskusja
Zakończenie konferencji – prof. dr hab. Anna Warda

Drukuj