Aktualności

 

Acta Archaeologica Lodziensia 63/2017

 

 

New data for Research into the Stone Age 
Nowe dane do badań epoki kamienia

Spatial, functional and comparative analysis of a Late Palaeolithic Swiderian culture settlement at Kraków-Bieżanów site
Przestrzenna, funkcjonalna i porównawcza analiza obozowiska kultury świderskiej z Krakowa Bieżanowa stanowisko
Katarzyna Pyżewicz, Kamil Serwatka, Damian Stefański

Final Paleolithic sites in Kujavia
Stanowiska schyłkowo paleolityczne na Kujawach
Dominik Płaza, Joanna Wicha, Piotr Papiernik

Kuĺ 1, a Mesolithic site from South Western Belarus
Kuĺ 1, stanowisko mezolityczne z południowo wschodniej Białorusi
A.M. Vashanau

Narzędzia „podomowe” z pracowni/kopalni krzemieniarskiej w Bęble stan. 4, gm. Wielka Wieś
Settlement-type tools from the flint workshop / mine in Bębło, site 4, Wielka Wieś commune
Elżbieta Trela-Kieferling

New interpretations of the Neolithization process in South Scandinavia during the late 5th and early 4th millennium BC – identification of the scouting, pioneering and consolidation phases
Nowe interpretacje procesu neolityzacji w Południowej Skandynawii w pod koniec 5 i na początku 4 tysiąclecia BC – identyfikacja zwiadowców, pionierów oraz fazy stabilizacji
Lasse Sørensen

Użytkowe znaczenie ochry w społecznościach z okresu kultur Natufijskiej oraz PPNA na terenach bliskowschodnich
The significance of the use of Ochre in the Natufian and Pre-Pottery Neolithic cultures in the territory of the Near East  
Julia Kościuk

Pierwsze znalezisko eneolitycznej siekiery miedzianej na Mazowsza
The First Finds of the Eneolithic copper axes from Mazovia
Kamil Adamczak, Mariusz Samborski, Aldona Garbacz-Klempka, Szymon Bednarz, Łukasz Kowalski  

Osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej na terenie Pojezierza Kujawskiego w świetle badań powierzchniowych wykonanych w ramach programu „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice”
Settlement of Linear Band Pottery culture in the area of Kujavian Lakeland in the light of field-walking survey realized within the framework of the program “Archaeological sources in the region of the Wietrzychowice Culture Park”   
Piotr Papiernik, Dominik Płaza, Joanna Wicha  

The Neolithic chocolate flint mine “Oszybka” in Pakosław, Mazovian voievodeship, in light of the research carried out by Marcin Bednarz survey – a new outlook on old materials recovered from field-walking
Neolityczna kopalnia krzemienia czekoladowego “Oszybka” w Pakosławiu w województwie mazowieckim w świetle badań Marcina Bednarza – nowe spojrzenie na stare materiały terenowe
Michał Szubski, Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak, Mateusz Iwański

Zastosowanie archeologii lotniczej w poszukiwaniu grobowców kujawskich kultury pucharów lejkowatych na obszarze południowych Kujaw
The use of aerial photography in the search of Long Barrows of the Funnel Beaker culture in the area of southern Kujavia   
Rafał Brzejszczak, Piotr Papiernik

Nowa Igołomia? II Seminarium Młodych Badaczy Pradziejów w Biskupinie
New Igołomia? The Second Seminar of Young Researchers on Prehistory in Biskupin
Dominik Płaza, Michał Szubski

 

Drukuj