STRUKTURA ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 

Najwyższym organem statutowym ŁTN jest Zgromadzenie Ogólne.

Organem wykonawczym jest Zarząd, którym kieruje Prezydium na czele z Prezesem oraz Sekretarzem Generalnym.


W skład ŁTN wchodzi 6 Wydziałów:

Wydział   I - Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii

Wydział  II - Nauk Historycznych i Społecznych

Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych

Wydział IV - Nauk Medycznych

Wydział  V - Nauk Technicznych

Wydział VI - Sztuki i Nauk o Sztuce

 

 

 

Drukuj