Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019 r.

Sprawozdania - 2018 r.

Sprawozdania - 2017 r.

Sprawozdania - 2016 r.

Sprawozdania - 2015 r.

Sprawozdania - 2014 r.

Sprawozdania - 2013 r.

Sprawozdania - 2012 r.

Sprawozdania - 2011 r.

Sprawozdania - 2010 r.

Sprawozdania - 2009 r.

 

Sprawozdania - 1946 r.
Część I
● Słowo wstępne – Marian Grotowski
● Powstanie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na tle kulturalnego rozwoju środowiska - PDF – Jan Dylik
● Skład Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
● Posiedzenia naukowe
● Referaty:
Ocena a zdania spostrzegawcze – Maria Ossowska
Fonologiczne znaki granicy słowa i morfemu w języku polskim – Zdzisław Stieber
Uwagi o istocie życia – Feliks Wiśniewski
Przyczynek do znajomości biologii pijawki Cystobranchus fasciatus (Kollar) – Leszek Pawłowski
Zasada nieoznaczności w fizyce – Marian Grotowski
● Zmarli członkowie
- prof. dr Jan Oko – Rajmund Gostkowski
Część II
● Ogólne zebrania Towarzystwa
● Nowi członkowie
● Posiedzenia naukowe
● Referaty:
Metafizyka jako nauka ścisła – Benedykt Bornstein
Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego – Stefania Skwarczyńska
Pochodzenie etniczne nazwy "Ukrainiec" – Henryk Ułaszyni
Zagadnienia monografistyki literackiej – Stanisław Adamczewski
Wzory terytorialne ojczyzny w ideologii narodowej – Stanisław Ossowski
Próby opanowania Krymu przez Polskę w latach 1624-29 – Bohdan Baranowski
Przyczynek do systematyki pijawek z rodzaju "Erpobdella de Blainville" – Leszek Pa\włowski