Aktualności

WYDZIAŁ II ŁTN – NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

uprzejmie zaprasza na sympozjum poświęcone dorobkowi naukowemu Profesora Tadeusza Janusza, które odbędzie się 27 marca (wtorek) 2018 roku o godz. 16.00 w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11


Program

1. Otwarcie – Prezes ŁTN, prof. dr hab. Antoni Różalski

2. Przedstawienie sylwetki naukowej Profesora Tadeusza Janusza – dr hab. Bogusława Urbaniak
   
3. Wspomnienia, refleksje:
- prof. dr hab. Jerzy Gajdka
- dr Daniel Stos

4. Wystąpienie Profesora Tadeusza Janusza

5. Spotkanie towarzyskie

 

Profesor Tadeusz Janusz urodził się 8 maja 1937 roku. Po studiach (1955–1960) na Wydziale Ekonomiki Przemysłu w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im.  Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi. Praca ta wywarła wpływ na Jego dalsze życie zawodowe. Wzbudziła w nim zainteresowanie problemami badawczymi w przemyśle włókienniczym. W 1960 r. T. Janusz został zatrudniony w Katedrze Ekonomiki Produkcji w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, która stała się później częścią Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze Profesora dotyczyły funkcjonowania przedsiębiorstw w łódzkim przemyśle włókienniczym. Jego największym sukcesem organizacyjnym jest założenie i prowadzenie przez wiele lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, w której był pierwszym rektorem. Od 1982 roku Profesor jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Drukuj