Aktualności

Zagadnienia Rodzajów Literackich

Volume 60/3 2017 - Tom 60/3 2017

 


ROZPRAWY  /  ARTICLES

Rób swoje, tłumacz! Przekładoznawstwo jako metoda w humanistyce
Do your job, translate! Translation Studies as a Method in the Humanities

Magdalena Heydel

The Terminological Conundrum of Translation Studies. Toward a Polish Dictionary of Translation Terms
Łukasz Bogucki

Popularisation of Science as Translation: A Cultural Linguistic Account
Katarzyna Stadnik

Muzealna historia literatury
Museum Literary History

Joanna Maj

Obraz jako argument w humanistyce
Image as Argument in the Humanities

Maja Starakiewicz

Audio Description in Fine Arts
Anna Wendorf

Obraz zaburzeń emocjonalnych w autonarracji K.R. Jamison
Picture od Emotional Disorders in the K.R. Jamison’s Self-narration

Barbara Gawda,  Kalina Kosacka

Transmediation od Spatial Characteristics  Mervyn Peake’s Gormenghast Series and Philip Cooke’s Gormenghast: A Board Game set in the World of Mervyn Peake
Aleksandra Mochocka

Dzieła osieroconejako wyzwanie dla humanistyki
Orphan Works as a Challenge for Humanities

Anna Smywińska-Pohl, Anna Jarmuszkiewicz  

Między wolnością badacza a pragmatyzmem. O degradacji nauk humanistycznych w obecnym dyskursie edukacyjnym
Between Freedom of the Researcher and Pragmatism. On Degradation of Human Sciences in Contemporary Educational Discourse

Aleksandra Belina

Participatory Audiovisual Translation in the Age of Immediacy
Olga Łabendowicz

Humanistyczne aspekty architektury informacji. Rekonesans
Humanistic Aspects of Information Architecture. Reconnaissance

Dorota Utracka


ESEJE  /  ESSAYS

Dlaczego warto inwestować w humanistykę?
Emanuel Kulczycki


RECENZJE  / BOOK REVIEWS

Praktykowanie pamięci (Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej i Jakuba Czernika, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 535)
(rec. Tomasz Cieślak)

Drukuj