Aktualności

Przegląd Socjologiczny
Volume 66 issue 3

 


Editorial


ARTICLES

Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity
Fractured Polish society as a research field – data, facts, myths

Mikołaj Cześnik, Mirosława Grabowska


Słabości i niedostatki procedur demokracji deliberacyjnej
The limitations and shortcomings of deliberative democracy procedures

Aneta Krzewińska


Sfera publiczna trwale warunkowana. Studium przypadku powiatowej debaty publicznej w ujęciu morfogentycznym
The public sphere as permanently conditioned. Case study of a local public debate in morphogenetic terms

Piotr Weryński


Zróżnicowanie postaw wobec konsultacji społecznych w Polsce jako przejaw regionalnego zróżnicowania tradycji obywatelskich
The differences in the attitudes towards social consultations in Poland as a manifestation of the regional differentiation of civic traditions

Arkadiusz Peisert


E pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce
E pluribus unum? Sources and specificities of urban movements in contemporary Poland

Przemysław Pluciński, Marek Nowak

 


BOOK REVIEWS

Michał Wenzel, Labour protest in Poland. Trade unions and employee interest articulation after socialism, Frankfurt am Main: Peter Lang 2016
rec. Daniel Matusiak


Kerstin Lacobsson, Elżbieta Korolczuk (eds.), Civil society revisited. Lessons from Poland, Berghahn, New York, Oxford: Berghahn Books 2017
rec. Mikołaj Rakusa-Suszczewski

Drukuj