Aktualności

Przegląd Socjologiczny

Volume 66 issue 4

 

 

Editorial

 

ARTICLES

Welfare sociology in our times. How social, political, and economic uncertainties shape contemporary societies
Socjologia dobrobytu w naszych czasach. Jak społeczne, polityczne i ekonomiczne niepewności kształtują współczesne społeczeństwa

Mariusz Baranowski


Cultural-specific dimensions of societal re-formation within the German middle class
Kulturowo-specyficzne wymiary społecznej (re-)formacji (przekształcenia) klasy średniej w Niemczech

Patricia Pfeil, Udo Dengel, Marion Müller


Neo-Luddism: Contemporary work and beyond
Neo-luddyzm w perspektywie pracy ludzkiej: dziś i jutro

Maciej D. Kryszczuk, Michał Wenzel


Minimalism – a new mode of consumption?
Minimalizm – nowy styl konsumpcji?

Renata Dopierała


Museums as participants in the market game: The political and economic context of the functioning of the museums
Muzeum jako uczestnik gry rynkowej. Kontekst polityczny i ekonomiczny funkcjonowania muzeum

Elżbieta Nieroba


* * *
Economy and culture. The framework of reflection in the debate on the countryside
Gospodarka – kultura. Rama refleksji w debacie o wsi

Maria Wieruszewska

 


REVIEW ESSAY

The four horsemen of the Apocalypse. Remarks on the book The great leveler. Violence and the history of inequality from the Stone Age to the twenty-first century by Walter Scheidel. Princeton-Oxford: Princeton University Press 2017
Paulina Matera, Rafał Matera


BOOK REVIEW

Jacek Tittenbrun, Neither capital nor class. A critical analysis of Pierre Bourdieu’s theoretical framework, Wilmington: Vernon Press 2017
rec. Barbara Markowska

Drukuj