PS 66_2_2017 artykuły

 

Przegląd Socjologiczny

Volume 66 Issue 2

 

 


ARTYKUŁY/ARTICLES

Kapitał społeczny polskich studentów na tle międzynarodowym z wykorzystaniem wyników badań eksperymentalnych
Social capital of Polish students. A comparison with other countries based on experimental research

Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey

 

Zbiorowy wymiar własności w futbolu
The collective dimension of ownership in football

Jacek Tittenbrun

 

Emocje i praca emocjonalna personelu instytucji korekcyjnych dla młodzieży w kontekście działań resocjalizacyjnych
Emotions and emotional work in social rehabilitation processes among staff in juvenile correctional institutions

Piotr Chomczyński

 

Odrodzenie średnich miast
The revival of medium cities

Andrzej Majer

 

Obszary wiejskie jako miejsce powstawania nowych ruchów społecznych. Implikacje teoretyczne i empiryczne
Rural areas as a space for the emergence of new social movements. Theoretical and empirical implications

Grzegorz Foryś

 

Transformacja instytucjonalna Toru Służewiec w Warszawie a jej pamiętanie w obrębie zamieszkującej go społeczności sąsiedzko-zawodowej
The course of institutional transformation of the Służewiec Horse Racetrack and its remembrance within the local professional community

Barbara Bossak-Herbst

 

GŁOSY NA TEMAT KONDYCJI POLSKIEJ SOCJOLOGII / COMMENTS ON THE CONDITION OF POLISH SOCIOLOGY

O wyzwaniach komunikacyjnych socjologii łódzkiej (i nie tylko)
Magdalena Nowicka-Franczak

 

Kondycja intelektualna i etyczna badacza społecznego
Jan Hartman

 

ESEJ RECENZYJNY / REVIEW ESSAY

Mężczyźni, płeć, praca opiekuńcza – uwagi na temat książki Urszuli Kluczyńskiej Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2017
Males, gender, caring profession. Remarks on the book Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej by Urszula Kluczyńska

Katarzyna Suwada


RECENZJA / REVIEW

Eva Illouz, Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne, przeł. M. Filipczuk, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2016
rec. Piotr Maroń


KRONIKA / CHRONICLE

Co socjologia i socjologowie mogą wnieść do studiów nad przyszłością? – komunikat z debaty zorganizowanej w ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Marcin Fronia