ZRL 60.2 2017 artykuły

 

Zagadnienia Rodzajów Literackich

Volume 60/2 2017 - Tom 60/2 2017

 

 

ROZPRAWY  /  ARTICLES

The Principles, Pleasures and Realities of Translating Psychoanalysis
Naomi Segal

Saga rodzinna - próba uporządkowania i konceptualizacji gatunku
Family Saga - an Attempt to Organize and Conceptualize the Genre
Anna Zatora

Dawny apoftegmat. Między historią, retoryką a filozofią
The Old Apothegm: between History, Rhetoric and Philosophy
Justyna Dąbkowska-Kujko

Cyfrowe adaptacje literatury
Digital  Adaptations of Literature
Elżbieta Winiecka

Ideologema de la modernidaden el discurso de l asvanguardias cubanas
The Ideologeme of Modernity in the Discourse of Cuban Avant-garde Movements
Agnieszka Flisek

Parodied Locations: A Play on Genre Conventions and Place in Flann O’Brien’s The Poor Mouth and Alasdair Gray’s Poor Things
Barbara Szot

O wartości literatury w świetle aforyzmów i korespondencji Adolfa Dygasińskiego
On the Value of Literature in the Light of Adolf Dygasinski’s Aphorisms and Correspondence
Agata Skała

Monologowa forma reportażowa Swietłany Aleksijewicz. Reprezentacja bliskiego Innego w Czasach secondhand
Monologue in Literary Journalism by Swietlana Aleksijewicz. Representation of Close Other in Second-hand Time
Magdalena Horodecka

Wizualność jako dominanta reportażu literackiego. Wokół książki Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak Jacka Hugo-Badera
Visibility as Dominant of Literary Reportage. Around the Book Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak by Jacek
Hugo-Bader Edyta Żyrek-Horodyska

 

ESEJE  /  ESSAYS

Teatralne prymicje czarownicy z Krakowa. Modele kobiecości bohaterek w wybranych dramatach Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - ESEJ
Klaudia Węgrzyn

 

RECENZJE  /  REVIEWS

Dieter Bingen, Marek Hałub, Matthias Weber: Moja Polska — moi Polacy. Eksploracje i obserwacje
rec. Marcin Gołaszewski

Oblicza kobiecej starości. Literatura i historia, red. Beata Walęciuk-Dejneka
rec. Anna Zatora

Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Marcin Owsiński
rec. Dagmara Pawlik

Michał Wróblewski: Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistyczne
rec. Julia Dynkowska

 

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA RODZAJÓW LITERACKICH” / MATERIALS TO "THE COMPANION OF THE LITERARY GENRES

Powieść piastowska
Natalia Lemann