Aktualności

STUDIA WYBORCZE
Tom 23/2017 

 


STUDIA I ARTYKUŁY

Ujednolicenie unijnej ordynacji wyborczej – mrzonka czy realny projekt na przyszłość?
Harmonization of the eu’s electoral law – wishful thinking or realistic plan for the future?

Anna Pacześniak

Parytety i kwoty płci a zasada wolnych wyborów
Gender parities and quotas in relation to the principle of free elections

Michał Znaniecki

Obraz kampanii wyborczej w wyborach prezydenta RP w latach 1990–2015 na podstawie wydatków wykazywanych w sprawozdaniach finansowych podmiotów zgłaszających kandydatów w tych wyborach
Depiction of election campaigns in the elections of the President of the Republic of Poland in 1990–2015 on the basis of expenditure reported in financial statements by the entities that nominated the candidates for these elections

Tomasz Gąsior

Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza
Alternative voting methods and voter turnout

Krzysztof Korycki

Wybrane determinanty poparcia kandydatów podczas wyborów gminnego organu wykonawczego
Selected determinants of support for candidates in elections of the communal executive

Sławomir Bartnicki

Czynniki determinujące frekwencję wyborczą w Gwatemali
The factors that determine the abstention rate in Guatemala

Zuzanna Kowalczyk

 

SPRAWOZDANIE
Sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 2 lutego 2017 roku 153
Patryk Kowalski

WYNIKI WYBORÓW I REFERENDÓW NA ŚWIECIE
Wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendów na świecie w okresie od 1 października 2016 roku do 31 marca 2017 roku
Magdalena Wrzalik

Drukuj