Nagroda ŁTN im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS O NAGRODĘ IM. PROFESOR I. LEPLACZYK 2022

 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu XVIII edycji konkursu o Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk za prace naukowe z zakresu pedagogiki społecznej.

 

Warunki konkursu określa REGULAMIN.

Zgłoszenia (formularz zgłoszenia, 2 egzemplarze drukowanej pracy oraz publikację w formie ebooka) przyjmuje biuro Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90–505 Łódź. 

Podpisany formularz zgłoszenia oraz ebook mogą również zostać przesłane e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2022 r.

 

Zapraszamy do zgłaszania prac badawczych (publikacji) z zakresu pedagogiki społecznej i prosimy o popularyzację konkursu w swym środowisku.

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 


 

KONKURS O NAGRODĘ IM. PROFESOR I. LEPALCZYK 2021

13 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

Uprzejmie informujemy, że laureatami konkursu w 2021 r. zostali: dr Marzanna Pogorzelska i dr hab. Paweł Rudnicki za pracę pt. Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Opole-Wrocław 2020.

W konkursie wyróżniona została również praca dr hab. Joanny Sosnowskiej pt. Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Biuro ŁTN

 


30 WRZEŚNIA 2021 R.

 

Uprzejmie informujemy, że w 2021 r. wyniki konkursu o Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk zostaną ogłoszone 11 października br., po zatwierdzeniu rekomendacji Kapituły Nagrody przez Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Biuro ŁTN

 


Uprzejmie informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk za prace naukowe z zakresu pedagogiki społecznej.

 

Warunki konkursu określa REGULAMIN.

Zgłoszenia (formularz zgłoszenia, 2 egzemplarze drukowanej pracy oraz publikację w formie ebooka) przyjmuje biuro Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90–505 Łódź. 

Podpisany formularz zgłoszenia oraz ebook mogą również zostać przesłane e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2021 r.

 

Zapraszamy do zgłaszania prac badawczych (publikacji) z zakresu pedagogiki społecznej i prosimy o popularyzację konkursu w swym środowisku.

 

REGULAMIN NAGRODY IM. PROFESOR I. LEPALCZYK

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 


 

 Z ogromną przyjemnością informujemy, że Pani Profesor Maria Mendel, członek Kapituły konkursu o Nagrodę im. Prof. I. Lepalczyk,

została laureatką tegorocznej prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe składa Pani Profesor serdeczne gratulacje.

28 stycznia 2021 r.

link do nagrania uroczystości wręczenia Naukowej Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2020

 


 

 

 

Wyniki konkursu o nagrodę ŁTN im. Prof. I. Lepalczyk W 2020 r.

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, organizator konkursu o Nagrodę naukową im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej, uprzejmie dziękuje za zgłoszenia do konkursu w 2020 r. 

Uprzejmie informujemy, że do konkursu zgłoszono sześć książek, które spełniały warunki formalne. Po ich starannej analizie Kapituła nagrody uznała, że  w tegorocznym konkursie nie będzie rekomendować Zarządowi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego żadnej z nominowanych książek. Tym samym w XVI konkursie o Nagrodę naukową im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace  badawcze z pedagogiki społecznej nie przyznano nagrody.

Zachęcamy do zgłaszania prac do Nagrody w 2021 r.

ULOTKA O NAGRODZIE - 2021


 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu konkursu o Nagrodę im. Profesor I. Lepalczyk za prace naukowe z zakresu pedagogiki społecznej w roku 2020.

Warunki konkursu określa regulamin.

UWAGA - dotyczy liczby przesłanych egzemplarzy zgłoszonej publikacji i formy przesyłki.

Prosimy o przesłanie 3 egzemplarzy publikacji oraz formularza zgłoszenia  listem poleconym na adres biura Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90–505 Łódź.

Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia może również zostać przesłany e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października 2020 r.

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania prac badawczych (publikacji) z zakresu pedagogiki społecznej i prosimy o popularyzację konkursu w swym środowisku.

 


 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, realizując cele statutowe, w tym popularyzacji nauki i badań naukowych, w 2003 roku ustanowiło nagrodę naukową imienia Profesor Ireny Lepalczyk, za prace naukowe z pedagogiki społecznej. Fundatorką nagrody jest p. Zofia Brodowska – siostra zmarłej w roku 2003 prof. Ireny Lepalczyk.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005.


Profesor Irena Lepalczyk (1916–2003)
pedagog społeczny, wieloletni profesor Uniwersytetu Łódzkiego.
Urodziła się 1 października 1916 w Smoleńsku. Młodość spędziła w Warszawie. Przez prawie całe swe życie zawodowe związana była z Łodzią i z jej środowiskiem naukowym. Była uczennicą profesor Heleny Radlińskiej, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce. Wiele wysiłku wkładała w rozwój tej subdyscypliny pedagogicznej w trudnych dla jej kształtowania czasach. Związana była z Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego od roku 1945, ponosząc także indywidualne konsekwencje przerwy w jej istnieniu (1950–1962). Po reaktywacji Katedry podjęła we współpracy z profesorem Aleksandrem Kamińskim (wówczas kierownikiem) trud jej odnowy nawiązując do najlepszych kart tej subdyscypliny akademickiej. Współtworzyła w ten sposób szkołę myślenia społeczno-pedagogicznego w środowisku łódzkim.
Jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego pełniła wiele funkcji. Była kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej (1972–1987), kierowała zespołami badawczymi, opiekowała się indywidualnymi pracami na stopień naukowy (doktorat, habilitacja).
Profesor Irena Lepalczyk zmarła 26 maja 2003 w Łodzi.

 

REGULAMIN NAGRODY

KAPITUŁA NAGRODY

LAUREACI NAGRODY

formularz zgłoszenia

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk

1. Nazwa nagrody: Nagroda imienia Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej.

2. Prace zgłaszane do nagrody: Do nagrody można zgłaszać oryginalne prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej (prace zwarte, autorskie), opublikowane w ciągu dwu lat poprzedzających rok, w którym przyznawana jest nagroda.

3. Tryb zgłaszania prac: Prace do nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły nagrody oraz jej laureaci, także jednostki organizacyjne uczelni wyższych i placówek badawczych oraz organy kolegialne stowarzyszeń naukowych. Nagroda ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

4. Tryb zgłaszania wniosków i rozstrzygnięcie konkursu: Wnioski zgłaszane być winny do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w terminie do 30 czerwca danego roku. Rozstrzygnięcie konkursu następować będzie do 1 października danego roku.

5. Kapituła: Kapitułę nagrody powołuje Zarząd ŁTN na 4 lata oraz zatwierdza regulamin jej działania (w tym wysokość nagrody) i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Członków.

6. Tryb upowszechniania informacji o konkursie i o laureatach: Upowszechnianie w środowisku ogólnopolskim informacji o konkursie i o laureatach nagrody realizuje biuro ŁTN.

7. Tryb kwalifikacji prac: Oceny prac dokonuje Kapituła nagrody i rekomenduje je Zarządowi ŁTN.

8. Przyznawanie nagrody: Zarząd w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przyznaje Nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk.

9. Wysokość nagrody i jej forma: Ustala się nagrodę w złotych w wysokości odpowiadającej kwocie 1000 USD według średniego kursu NBP z dnia przyznania nagrody, oraz dyplom opracowany graficznie na podstawie ex-librisu prof. Ireny Lepalczyk.

10. Wręczanie nagrody: Dorocznie w dniu święta ŁTN, to jest 16 listopada.

11. Kapitał nagrody: Stanowi go darowizna rzeczowa przekazana na rzecz ŁTN przez Zofię Brodowską, siostrę zmarłej w roku 2003 prof. Ireny Lepalczyk.

12. Zatwierdzenie i zmiany regulaminu: Regulamin nagrody i jego modyfikacje zatwierdza Zarząd ŁTN.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITUŁA NAGRODY           

                                        

prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka
prof. dr hab. Maria Mendel
prof. dr hab. Antoni Różalski
dr hab. prof. UW Jerzy Szmagalski
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski          


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREACI NAGRODY

 

2021 r.dr Marzanna Pogorzelska i dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW za pracę pt. Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek, Opole-Wrocław 2020, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Wyróżnienie: dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ za pracę pt. Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923-1939),  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

 

2020 r. – nagrody nie przyznano.

 

2019 r.dr Małgorzata Kostrzyńska za pracę pt. Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Wyróżnienie: dr Aneta Ostaszewska za pracę pt. Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Praca biograficzna. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

 

2018 r. – dr Marcin Starnawski za pracę pt. Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia Marca’68’, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016.

Wyróżnienie: dr Anna Jarkiewicz za pracę pt. Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

 

2017 r.prof. Jean-Marie Barbier za pracę pt. Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, Łódź 2016, Wydawnictwo UŁ.

 

2016 r.nagrody nie przyznano.

 

2015 r.dr hab. Mariusz Granosik za pracę pt. Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Łódź 2013, Wydawnictwo UŁ.

 

2014 r.dr Anita Gulczyńska za pracę pt. „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Łódź 2013, Wydawnictwo UŁ.

 

2013 r.dr Bohdan Cyrański za pracę pt. Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej, Łódź 2012, Wydawnictwo UŁ.

Wyróżnienie: dr hab. Anna Nowak za pracę pt. Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

2012 r. –  dr hab. Danuta Lalak z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010, Wyd. Akademickie Żak.

 

2011 r.dr hab. Wioleta Danilewicz z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę pt. Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana.

Wyróżnienia: dr Edyta Januszewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawie, za pracę pt. Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Toruń 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek oraz dr hab. Arkadiusz Żukiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, za pracę pt. Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej, Kraków 2009, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

2007 r.dr hab. Mariusz Cichosz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945–2005. Rozwój – obszary refleksji i badań – koncepcje, Toruń 2006, Wyd. Marszałek.

 

2008 r.dr hab. Elżbieta Czykwin z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę pt. Stygmat społeczny, Warszawa 2007, WNPWN.

 

2009 r.dr hab. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę pt. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

 

2010 r. dr hab. Ewa Wysocka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę pt. Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania, Katowice 2009, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

 

2006 r.dr Hanna Kubicka z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę Bezdomność rodzin samotnych matek. Społeczno-wychowawcze aspekty zjawiska, Łódź 2005, Wyd. UŁ.

 

2005  r.nagrody nie przyznano.