Aktualności


Marek Czyżewski

Professor at the University of Łódź, Head of the Department of Research on Social Communication (Institute of Sociology, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź), Chairman of the Council of the Research Consortium “Discourse Analysis”, Editor of the Series “Biblioteka Dyskursu Publicznego” (“Public Discourse Library”) at Wydawnictwo Akademickie Sedno. Main research interests: discourse analysis, contemporary social theories, issues of public communication and democracy, „hostile language” and hate speech.

Membership in professional organizations: Łódź Learned Society; Polish Sociological Association, Deutsche Gesellschaft für Soziologie.

 

 

Selected publications:


Books as author:

 • Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, Łódź 1984
 • Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus, Łódź 2005


Books as co-editor and co-author:

 • Approaches to the Study of Face-to-Face Interaction, (co-editor: Z. Bokszański), Łódź 1987
 • Cudze problemy. O ważności tego co nieważne, (co-editors: K. Dunin, A. Piotrowski), Warszawa 1991 (2nd Edition 2010)
 • Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa, (co-editors: E. Gülich, H. Hausendorf, M. Kastner), Opladen 1995
 • Biografia a tożsamość narodowa, (co-editors: A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek), Łódź 1996 (Reissue 1997)
 • Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, (co-editors: S. Kowalski, A. Piotrowski), Kraków 1997 (2nd Edition 2010)
 • Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, (co-editors: S. Kowalski, T. Tabako (eds.), Warszawa 2010
 • Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, (co-editors: K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak), Warszawa 2014
 • Polskie sprawy 1945-2015. Warsztaty analizy dyskursu, (co-editors: A. Horolets, K. Podemski, D. Rancew-Sikora), Warszawa 2017
 • Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, (co-editors: M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak), Warszawa 2017


Selected articles:

 • Analiza autobiografii Rudolfa Hössa (co-author: A. Rokuszewska-Pawełek), Kultura i Społeczeństwo, in three parts: Vol 33, No 2, 1989; Vol 33, No 3/4, 1989; Vol 34, No 1, 1990
 • Reflexivity of actors vs. reflexivity of accounts, Theory, Culture and Society, Vol 11 (4), 1994
 • Streit über AIDS: Wer herrscht im moralischen Diskurs in Polen, (co-author: A. Piotrowski), [in:] R. Wodak, F.P. Kirsch (eds.), Totalitäre Sprache – langue de bois – Language of Dictatorship, Vienna 1995
 • ’Repatriierte’ und Vertriebene: Wechselsetige Vorurteile in autobiographischen Berichten”, [in:] R. Schmitt, G. Stickel (eds.), Polen und Deutsche im Gespräch, Tübingen 1997
 • ’External’ and ‘internal’ voices in the explanations of right-wing extremist violence”, [in:] Martin Reisigl, Ruth Wodak (eds.), The Semiotics of Racism. Approaches in Critical Discourse Analysis, Vienna 2000
 • ‘The Anxieties of Our Times’ as a Topos in Public Discourse, Polish Sociological Review, No 1, 2001
 • Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O niektórych warunkach społeczeństwa obywatelskiego, Kultura i Społeczeństwo, Vol 46, No 3, 2002
 • Trzy nurty socjologii przemocy jako odmiany dyskursu. O pułapkach czynienia przemocy wytłumaczalną, Przegląd Socjologiczny, No 1, 2003
 • Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną” z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego, [in:] S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (eds.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź 2008
 • Elementy i całości. O niektórych dylematach analizy dyskursu, [in:] A. Horolets (ed.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń 2008
 • Polish Debate around Fear by Jan Tomasz Gross from the Perspective of the Intermediary Discourse Analysis, [in:] R. Wodak, G. Auer Borea d’Olmo (eds.), Justice and Memory – Confronting Traumatic Pasts. An International Comparison,  Vienna 2009
 • ‘Neo-apparent’ Actions. Some Remarks on Changes of Public Communication and Academic Life, Przegląd Socjologiczny, No 4, 2009
 • „Język wrogości” oraz spór o III i IV RP w perspektywie analizy dyskursu publicznego. Wybrane rezultaty projektu badawczego oraz uwagi metodologiczne, [in:] M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska (eds.), Język IV Rzeczpospolitej, Lublin 2010
 • Tolerancja i nietolerancja. Pojęcia i postulaty, Etyka, No 44, 2011
 • Praca pośrednicząca w relacjach polsko-żydowskich. Doświadczenia biograficzne i dyskurs publiczny, [in:] A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr (eds.), Zagłada Żydów na polskiej prowincji, Łódź 2012
 • W kręgu społecznej pedagogii, Societas/Communitas, Vol 16, No 2, 2013
 • ‘Under What Circumstances Do We Think Things Real?’ Don Quixote, Social Theory and the Case of Knowledge-Based Society, [in:] E. Hałas (ed.), Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas, Frankfurt am Main 2016