REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO


§1 Medal ŁTN jest wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym szczególnie zasłużonym dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, oraz osobom, których uznane wybitne osiągnięcia lub postawę, ŁTN chce szczególnie uczcić.


§2 Medal ŁTN jest nadawany uchwałą Zarządu Towarzystwa na wniosek Kapituły Medalu. Zarząd podejmuje uchwałę w drodze tajnego głosowania, bezwzględną liczbą głosów.


§3 Kapituła Medalu ŁTN, zwana dalej Kapitułą, jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas jego kadencji, na wniosek Prezydium Zarządu i przedstawiona Zgromadzeniu Ogólnemu Członków. W skład Kapituły Medalu ŁTN wchodzi 6 członków i przewodniczący.


§4 Kandydatów do wyróżnienia Medalem ŁTN przedstawiają Kapitule Prezydium Zarządu ŁTN i Władze Wydziałów. Kandydatów mogą również zgłaszać członkowie Kapituły.


§5 Wniosek o nadanie Medalu ŁTN musi zawierać dane osobowe kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie propozycji zgodne z wymienionymi w §1 Regulaminu zasadami.


§6 Kapituła Medalu ŁTN spośród zgłoszonych wniosków, wyłania kandydatów do zatwierdzenia przez Zarząd ŁTN. Liczba przyznanych rocznie Medali nie może być większa niż pięć.


§7 Medal ŁTN wręczany jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Członków. W szczególnych przypadkach może mieć to miejsce w innych uroczystych okolicznościach.


§8 Medale ŁTN mają kolejną numerację wygrawerowaną na rewersie. Biuro ŁTN prowadzi rejestr osób które wyróżniono Medalem ŁTN.


§9 Regulamin nadawania Medalu ŁTN i jego zmiany zatwierdza Zarząd ŁTN.

 

 

WYRÓŻNIENI MEDALEM ŁTN

Medal z nr.   1 - Profesor Zygfryd Rymaszewski
Medal z nr.   2 - Wojciech Szygendowski
Medal z nr.   3 - Jan Rydz
Medal z nr.   4 - Sylwester Pawłowski
Medal z nr.   5 - Profesor Władysław Gundlach
Medal z nr.   6 - Profesor Wanda Nowakowska
Medal z nr.   7 - Profesor Julian Ławrynowicz
Medal z nr.   8 - dr Edward Karasiński
Medal z nr.   9 - Profesor Janusz Lipiński
Medal z nr. 10 - Profesor Tadeusz Szymczak
Medal z nr. 11 - Profesor Jerzy Mikucki
Medal z nr. 12 - Profesor Maciej Pawlik
Medal z nr. 13 - Zofia Brodowska
Medal z nr. 14 - Profesor Grzegorz Gazda
Medal z nr. 15 - Profesor Jan Krysiński
Medal z nr. 16 - Profesor Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz
Medal z nr. 17 - Profesor Leszek Wojtczak
Medal z nr. 18 - Profesor Stanisław Liszewski
Medal z nr. 19 - Profesor Maria Magdalena Blombergowa
Medal z nr. 20 - Profesor Ewa Marynowicz-Hetka
Medal z nr. 21 - Profesor Andrzej Koziarski
Medal z nr. 22 - Paweł Patora
Medal z nr. 23 - Profesor Witold Broniewicz
Medal z nr. 24 - Profesor Krystyna Czyżewska
Medal z nr. 25 - Profesor Krystyna Juszyńska
Medal z nr. 26 - dr Elżbieta Strumiłło-Dyba
Medal z nr. 27 - Profesor Leszek Woźniak
Medal z nr. 28 - Profesor Sławomir Gala
Medal z nr. 29 - Profesor Ryszard Hunger
Medal z nr. 30 - Profesor Wanda M. Krajewska
Medal z nr. 31 - Profesor Janusz Szosland
Medal z nr. 32 - Profesor Janusz Tylman
Medal z nr. 33 - Profesor Anna Domańska
Medal z nr. 34 - Profesor Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Medal z nr. 35 - dr Jan Olejniczak
Medal z nr. 36 - Profesor Marek Pawlikowski
Medal z nr. 37 - Profesor Antoni Różalski
Medal z nr. 38 - Profesor Marian Głosek   
Medal z nr. 39 - Profesor Kazimierz Jędrzejewski   
Medal z nr. 40 - Profesor Czesław Kłysik   
Medal z nr. 41 - Profesor Krzysztof Skotnicki   
Medal z nr. 42 - Profesor Zofia Uzelac
Medal z nr. 43 - Janusz Janyst
Medal z nr. 44 - Profesor Janusz Markowski
Medal z nr. 45 - Profesor Wiesław Pusz
Medal z nr. 46 - Profesor Krystyna Turkowska
Medal z nr. 47 - Profesor Maria Wichowa
Medal z nr. 48 - Profesor Andrzej Heim
Medal z nr. 49 - Profesor Jolanta Kulpińska
Medal z nr. 50 - Profesor Ryszard Markert
Medal z nr. 51 - Karolina Piechowicz
Medal z nr. 52 - Profesor Witold Świętosławski
Medal z nr. 53 - Profesor Andrzej Jocz
Medal z nr. 54 - Profesor Andrzej Wicher
Medal z nr. 55 - Profesor Wojciech Wolf
Medal z nr. 56 - Profesor Liliana Byczkowska-Lipińska
Medal z nr. 57 - Profesor Agnieszka Liszewska
Medal z nr. 58 - Profesor Mariusz Mielczarek
Medal z nr. 59 - Profesor Anna Pikulska-Radomska
Medal z nr. 60 - Profesor Grzegorz Sztabiński
Medal z nr. 61 - Profesor Maria Mendel
Medal z nr. 62 - Profesor Jerzy Szmagalski
Medal z nr. 63 - Profesor Bogusław Śliwerski
Medal z nr. 64 - Profesor Marzena Karwowska
Medal z nr. 65 - Profesor Irena Jaros
Medal z nr. 66 - Profesor Mariola Antczak
Medal z nr. 67 - Profesor Marek Czyżewski
Medal z nr. 68 - Profesor Jacek Forysiak
Medal z nr. 69 - Profesor Jarosław Płuciennik
Medal z nr. 70 - Profesor Piotr Urbanek

Drukuj