CZŁONKOSTWO HONOROWE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 

 1. Tytuł członka honorowego ŁTN jest wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub rozwoju Towarzystwa.
 2. Wniosek pisemny o nadanie tytułu członka honorowego wraz z rekomendacjami przygotowanymi przez dwóch członków Towarzystwa przedstawiają Zarządowi Towarzystwa: Prezydium lub władze Wydziałów.
 3. Wniosek uzyskuje poparcie w drodze tajnego głosowania, głosami 2/3 uczestniczących w prawomocnym posiedzeniu członków Zarządu Towarzystwa.
 4. Tytuł członka honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa nadaje uchwałą Zgromadzenie Ogólne. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego zostaje przyjęta w tajnym głosowaniu, głosami 2/3 uczestniczących w prawomocnym posiedzeniu członków Towarzystwa.
 5. Nominacja na członka honorowego ŁTN wręczana jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Towarzystwa. W szczególnych przypadkach może mieć to miejsce w innych uroczystych okolicznościach.

 

CZŁONKOWIE HONOROWI ŁTN
 1. prof. Juliusz Kleiner - zmarł w 1957 r.
 2. prof. Tadeusz Kotarbiński - zmarł w 1981 r.
 3. prof. Stefania Skwarczyńska - zmarła w 1988 r.
 4. prof. Wacław Markert - zmarł w 1992 r.
 5. prof. Karol Dejna - zmarł w 2004 r.
 6. prof. Anna Dylikowa - zmarła w 2000 r.
 7. prof. Józef Matuszewski - zmarł w 2003 r.
 8. prof. Zofia Libiszowska - zmarła w 2000 r.
 9. prof. Zdzisław Ruszczak - zmarł w 2004 r. 
 10. prof. Władysław Rudolf Gundlach - zmarł w 2007 r.
 11. prof. Jerzy Starnawski - zmarł w 2012 r.
 12. prof. Leszek Woźniak
 13. prof. Zygfryd Rymaszewski
 14. prof. Zygmunt Charzyński - zmarł w 2001 r.
 15. prof. Maria Olszewska - zmarła w 2011 r.
 16. prof. Witold Ostrowski - zmarł w 2006 r.
 17. prof. Jan Guzek - zmarł w 2003 r.
 18. prof. Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz - zmarła w 2012 r.
 19. prof. Franciszek Wesołowski - zmarł w 2007 r.
 20. prof. Tadeusz Krzemiński - zmarł w 2009 r.
 21. prof. Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz
 22. prof. Janusz Szosland - zmarł w 2015 r.
 23. prof. Władysław Pełczewski - zmarł w 2006 r.
 24. prof. Marek Pawlikowski
 25. prof. Wanda Nowakowska
 26. prof. Andrzej Abramowicz - zmarł w 2011 r.
 27. prof. Jerzy Mikucki - zmarł w 2009 r.
 28. prof. Adela Styczyńska
 29. prof. Tadeusz Poklewski-Koziełł - zmarł w 2015 r.
 30. prof. Jolanta Kulpińska
 31. prof. Jerzy Kroh - zmarł w 2016 r.
 32. prof. Jan Michalski - zmarł w 2016 r.
 33. prof. Teresa Cieślikowska
 34. prof. Jerzy Kmieciński
 35. dr Edward Karasiński
 36. doc. Janusz Lipiński
 37. prof. Halina Mortimer-Szymczak
 38. prof. Tadeusz Szymczak - zmarł w 2014 r.
 39. prof. Jan Berner
 40. prof. Julian Ławrynowicz
 41. prof. Elżbieta Nurczyńska-Fidelska - zmarła w 2016 r.
 42. prof. Władysław Welfe - zmarł w 2013 r.
 43. prof. Leszek Wojtczak
 44. prof. Ewa Marxen-Wolska - zmarła w 2013 r.
 45. doc. Jerzy Wolski - zmarł w 2013 r.
 46. prof. Ryszard Hunger
 47. prof. Jan Krysiński
 48. prof. Stanisław Liszewski - zmarł w 2016 r.
 49. prof. Hanna Tadeusiewicz
 50. prof. Maria Blombergowa
 51. prof. Kazimierz Jędrzejewski
 52. prof. Andrzej Koziarski
 53. prof. Maciej Pawlik
 54. prof. Jan Szymczak
 55. prof. Ewa Marynowicz-Hetka
 56. prof. Grzegorz Sztabiński

 

Drukuj