Art Inquiry. Recherches sur les arts

Spis treści

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Art-Inquiry

http://journals.ltn.lodz.pl/Art-Inquiry

 

 

   ISSN  1641-9278

e-ISSN  2451-0327

    DOI   10.26485/AI 

 

About journal

The journal has been published annually since 1999. The articles are mainly in English, although other major languages have also been sporadically represented. Every article is accompanied by abstracts in English and Polish.
The publication is devoted to the theoretical and historical aspects of fine arts, film, audiovisual arts, theatre, and music. The successive volumes of monographic character have dealt e.g. with the subjects of globalization in art, cyberculture, re-definition of the artist, post-humanism, new communities in art, artistic ‘allergies’, performative aspects of art, etc. The Polish and international authors contribute to the scholarly knowledge in their respective fields or point out new areas of research.

The journal is indexed in: ScopusIndex Copernicus (ICV 2014 – 71,52 ; ICV 2015 – 58,35),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHumEBSCOhostCEJSH  and  ERIH Plus.

Full-text journal articles are available via:  ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH and CrossRef (DOI).

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

Editorial Address

Uniwersytet Łódzki
Katedra Historii Sztukii
ul.Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,Poland

 

Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Problematyka pisma

Pole zainteresowań naukowych pisma stanowią teoretyczne i historyczne zagadnienia sztuk plastycznych, multimediów, filmu, dramatu i muzyki. Kolejne tomy mają charakter zbiorowych prac monograficznych. Podejmowane są w nich zagadnienia istotne z punktu widzenia współczesnej sztuki w powiązaniu aktualnymi zagadnieniami rozważanymi na gruncie nauk humanistycznych (np. globalizacją, posthumanizmem, cyberkulturą, zagadnieniami nowej wspólnoty  itp.).

Pismo jest rocznikiem. Publikuje teksty autorów polskich z większości ośrodków naukowych. Dążymy do uwzględniania prac młodych badaczy. Zamieszczanych jest też wiele artykułów  autorów zagranicznych, np. z Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Ukrainy.


Czasopismo jest indeksowane w bazach: ScopusIndex Copernicus (ICV 2014 – 71,52 ; ICV 2015 – 79,01),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum,  EBSCOhostCEJSH, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 8.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOL, CEJSH, oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres redakcji 

Uniwersytet Łódzki
Katedra Historii Sztukii
ul.Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,Poland

 

Adres wydawcy 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.