Acta Archaeologica Lodziensia - GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW

Spis treści


Informacje dla autorów/ Guidelines for authors

 

 

Zasady przygotowania tekstu

Teksty powinny być dostarczone w plikach tekstowych (w formacie .doc lub pozwalającym na konwersję) ze zredukowanymi do niezbędnego minimum elementami formatującymi, bez pustych wierszy, bez dzielenia wyrazów, bez formatowania tekstu wielokrotnymi spacjami, bez ręcznego (za pomocą Entera) usuwania pojedynczych liter z końca wierszy. Przypisy tradycyjne, dolne, generowane automatycznie przez program komputerowy, zapisane zgodnie z zasadami przyjętymi w dotychczasowych tomach. Podpisy pod ilustracje w oddzielnym bloku tekstowym, zapisane zgodnie z zasadami przyjętymi w dotychczasowych tomach.

Do tekstów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i angielskim o objętości do 1800 znaków oraz słowa kluczowe w obu językach.

Wykresy w oddzielnych plikach (w formacie .xls lub pozwalającym na konwersję).

Materiały ilustracyjne w oddzielnych plikach (w formatach .tiff lub .jpg) o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

W bibliografii preferowany jest styl Chicago.