Acta Archaeologica Lodziensia

Spis treści

  

   ISSN 0065-0986
e-ISSN 2451-0300
    DOI 10.26485/AAL

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

www.czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia

www.journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          About journal

 

Acta Archaeologica Lodziensia is the oldest archaeological journal in the Lodz research center. It has been published as an annual for more than half a century. A rich variety of subjects, which are showing current research possibilities and new trends in archeology, characterizes published texts. Articles dedicated to issues of link between archeology and other disciplines (mainly: history, history of science and technology, architecture, art history) are often inserted. Chronological frameworks embrace a wide time range from the Stone Age to the present day. 

The journal is indexed in: Scopus, Index Copernicus (ICV 2014 – 65,08 ; ICV 2015 – 71,15),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial and Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka pisma

 

Acta Archaeologica Lodziensia to najstarsza w łódzkim ośrodku naukowym archeologiczna seria wydawnicza, istniejąca już od ponad pół wieku.

Charakteryzują ją i wyróżniają na polskim rynku wydawnictw archeologicznych szczególnie dwa aspekty: integracyjny charakter i szeroki zakres tematyczny.

Publikowane w niej prace są autorstwa pracowników różnych instytucji głównie środkowopolskiego środowiska naukowego: Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, muzeów regionu.

Różnorodność tematyczna obrazuje możliwości badawcze i aktualne trendy nowoczesnej, szeroko pojętej archeologii. Ramy chronologiczne obejmują bardzo szeroki zakres czasowy od epoki kamienia po współczesność. Liczne prace, które się dotychczas w niej ukazały, poświęcone były nie tylko archeologii sensu stricto, ale, co szczególnie ważne dla łódzkiego ośrodka archeologicznego, chlubiącego się szkołą archeologii pogranicza, także i problematykom styku archeologii z innymi dyscyplinami naukowymi: historią, historią nauki i techniki, architekturą, bronioznawstwem historycznym, historią sztuki. Zdecydowana większość opublikowanych pozycji to nie schematyczne, proste sprawozdania z realizowanych przez autorów badań, lecz opracowania powstałe w wyniku wieloletnich studiów nad tematem. Nie dziwi więc że są to najczęściej jedne z najważniejszych pozycji w dorobku wielu autorów, które zaważyły na ich karierze naukowej.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus, Index Copernicus (ICV 2014 – 65,08 ; ICV 2015 – 71,15),  PBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 9.
 
Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres redakcji i wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.