Acta Geographica Lodziensia - REVIEWERS / RECENZENCI

Spis treści


Reviewers /Recenzenci

 

Reviewers in volume 106/2017 - Recenzenci tomu 106/2017

Piotr Czubla – Uniwersytet Łódzki
Stanisław Fedorowicz – Uniwersytet Gdański
Wacław Florek – Akademia Pomorska
Maria Górska-Zabielska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Zdzisław Jary – Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Kalicki – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Tomasz Karasiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Elżbieta Kobojek – Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński
Józef Kukulak – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Adam Łajczak – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Marek Majewski – Akademia Pomorska
Michał Makos – Uniwersytet Warszawski
Małgorzata Malkiewicz – Uniwersytet Wrocławski
Anna Michno – Uniwersytet Jagielloński
Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski
Krystyna Milecka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Przemysław Mroczek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Milena Obremska – Instytut Nauk Geologicznych PAN
Joanna Petera-Zganiacz – Uniwersytet Łódzki
Irena Pidek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Małgorzata Pisarska-Jamroży – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Ewa Smolska – Uniwersytet Warszawski
Lucyna Wachecka-Kotkowska – Uniwersytet Łódzki
Adam Walanus – Akademia Górniczo-Hutnicza
Piotr Weckwerth – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Barbara Woronko – Uniwersytet Warszawski
Piotr Paweł Woźniak – Uniwersytet Gdański
Wojciech Zgłobicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Paweł Zieliński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Marcin Żarski Państwowy – Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

Reviewers in volume 105/2016 - Recenzenci tomu 105/2016

Bernard Cedro - Uniwersytet Szczeciński
Zdzisław Jary - Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Karasiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Piotr Kittel - Uniwersytet Łódzki
Sławomir Kobojek - Uniwersytet Łódzki
Dominik Kopeć - Uniwersytet Łódzki
Grzegorz Kowalewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Piotr Kulesza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Andrzej Łachacz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Marek Majewski - Akademia Pomorska w Słupsku
Małgorzata Malkiewicz - Uniwersytet Wrocławski
Małgorzata Mazurek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Anna Michno - Uniwersytet Jagielloński
Krystyna Milecka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Joanna Mirosław-Grabowska - Instytut Nauk Geologicznych PAN
Daniel Okupny - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Joanna Petera-Zganiacz - Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Roman - Uniwersytet Łódzki
Renata Stachowicz-Rybka - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
Magdalena Suchora - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kazimierz Tobolski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; WSKSM Toruń
Klara Tomaszewska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Juliusz Twardy - Uniwersytet Łódzki
Artur Zieliński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego