Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne

http://journals.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN  0081-6841
      e-ISSN  2450-8179
         DOI: 10.26485/SPE

 

About journal

 

Studies in Law and Economics („Studia Prawno-Ekonomiczne”) is one of the oldest journals published at the Lodz Society of Science (Łódzkie Towarzystwo Naukowe). Since it very beginning the journal has aimed at integrating the milieux of Polish economists and lawyers, both at regional and national levels. This feature makes Studies in Law and Economics stand out against other learned journals, which is testified by the profile of its contributors, being both renown economists and lawyers as well as young and gifted scientists from all over the country.
 
Studies in Law and Economics reach not only the domestic scientific environments but also practitioners from the domains of economy and justice. The journal remains ever attractive to new authors willing to publish their articles here. The scientific committee of Studies in Law and Economics attach importance to high quality of article proposals as well as to adequate methodologies of empirical research.

The journal is indexed in:  Index Copernicus (ICV 2014 – 71,62 ; ICV 2015 – 75,29),  PBN/POL-IndexBazEkon, BazHum, CEEOLEBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, Index Copernicus, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 
JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

Editorial  Contact 
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
Ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.';document.getElementById('cloak1e004156ff1013e7707ba139a0d6b807').innerHTML += ''+addy_text1e004156ff1013e7707ba139a0d6b807+'<\/a>';

 

Publisher Contact 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11,
90-505 Łódź, Poland
tel.  +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Problematyka czasopisma

 

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,62 ; ICV 2015 – 75,29),  PBN/POL-IndexBazEkonBazHum, CEEOLEBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 12.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus,  CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres Redakcji i Wydawcy
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11,
90-505 Łódź, Poland
tel.  +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.