Aktualności

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society

Spis treści

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

 
 

 

   ISSN 0076-0390

e-ISSN 2450-9310

   DOI   10.26485/RKJ

 

                                                             About journalThe annual Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations... concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations... publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.

 

The journal is indexed in:  PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 55,00 ; ICV 2015 – 60,94),   CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Lingustic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel. +48 42 66 55 459
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Editorial Address

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
tel. +48 42 635 68 55; +48 42 665 52 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Problematyka pisma

 

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. 

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 55,00 ; ICV 2015 – 60,94),   CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 8.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH, Index Copernicus, oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 Historia

 

Czasopismo (rocznik) istnieje od 1954 r. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów Zdzisława Stiebera i Karola Dejnę. Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili kolejno: Zdzisław Stieber, Karol Dejna, Maria Kamińska. Aktualnie sprawuje ją Sławomir Gala. Do roku 1992 instytucją wydawniczą Rozpraw było Ossolineum, od 1993 r. czynności wydawnicze przejęło Łódzkie Towarzystwo Naukowe we współpracy z kolegium redakcyjnym.

Od samego początku Rozprawy starały się spełniać odpowiedzialne zadanie publikowania dysertacji i artykułów z zakresu językoznawstwa i z dziedzin z językoznawstwem związanych poprzez udział głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i niekiedy zagranicznych. Zamieszczane teksty miały charakter teoretyczny i materiałowy. Podejmowano w nich tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych i prezentowano różną metodologię badawczą. Wydawnictwo to miało więc niebagatelny wpływ nie tylko na kształt językoznawstwa łódzkiego, ale też polskiego i słowiańskiego. Odegrało też niewątpliwą rolę w upowszechnianiu wiedzy językoznawczej i nauki o języku polskim. Było i jest łódzkim almanachem o niewątpliwych walorach współtworzenia łódzkiego środowiska lingwistycznego.

Od 2004 roku zwiększono udział autorów spoza kręgu polonistycznego – neofilologów, slawistów, autorów pozałódzkich i zagranicznych. Poszerzono skład redakcji o językoznawców spoza środowiska lokalnego. Obok  przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego, w jej skład wchodzą profesorowie: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki, Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie i Uniwersytetu Wiedeńskiego.

 

 

 

Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland
tel. +48 42 66 55 459
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres Redakcji

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
tel. +48 42 635 68 55; +48 42 665 52 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Drukuj