Home
Reklama
Reklama

Aktualności
PDF Drukuj
ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

WYDZIAŁ II – NAUK HISTORYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH

uprzejmie zaprasza
na sympozjum poświęcone dorobkowi naukowemu


Profesora Tadeusza Janusza
 
 
który odbędzie się
27 marca (wtorek) 2018 roku
o godz. 16.00

w siedzibie
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11


Program :

1. Otwarcie – Prezes ŁTN,
prof. dr hab. Antoni Różalski

2. Przedstawienie sylwetki naukowej
Profesora Tadeusza Janusza – dr hab. Bogusława Urbaniak
   
3. Wspomnienia, refleksje:
- prof. dr hab. Jerzy Gajdka
- dr Daniel Stos

4. Wystąpienie Profesora Tadeusza Janusza

5. Spotkanie towarzyskie

 

Profesor Tadeusz Janusz urodził się 8 maja 1937 roku. Po studiach (1955–1960) na Wydziale Ekonomiki Przemysłu w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im.  Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi. Praca ta wywarła wpływ na Jego dalsze życie zawodowe. Wzbudziła w nim zainteresowanie problemami badawczymi w przemyśle włókienniczym. W 1960 r. T. Janusz został zatrudniony w Katedrze Ekonomiki Produkcji w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, która stała się później częścią Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze Profesora dotyczyły funkcjonowania przedsiębiorstw w łódzkim przemyśle włókienniczym. Jego największym sukcesem organizacyjnym jest założenie i prowadzenie przez wiele lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, w której był pierwszym rektorem. Od 1982 roku Profesor jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

 
DIALOG - MNiSW PDF Drukuj

 

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu środki finansowe na lata 2017-2019  na zadanie pt. „Atlas Historyczny Miasta Łodzi - Dla Nauki, Edukacji, Kultury, Gospodarki i Społeczeństwa" w ramach programu DIALOG.


 
 
Wykłady dla doktorantów w ŁTN PDF Drukuj

Wykłady profesorów – członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
dla doktorantów łódzkich uczelni w roku akademickim 2017/2018
z cyklu: „ Współczesny świat i jego poznanie – rezultaty badań łódzkich naukowców”
IX. edycja pt. „Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata”
 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN), realizując swe zadania statutowe, promocji nauki i osiągnięć badawczych, od blisko dziesięciu lat kontynuuje inicjatywę włączenia się w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim. Proponujemy studentom – doktorantom łódzkich uczelni –  uczestnictwo w cyklu dziesięciu wykładów, zintegrowanych z programem kształcenia na swojej uczelni, w ramach wykładów do wyboru na studiach doktoranckich. Wykłady prowadzą łódzcy naukowcy – członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W każdym cyklu wykładów podejmowane są wiążące i najbardziej aktualne zagadnienia współczesnego świata, stanowiące wyposażenie intelektualne każdego słuchacza aspirującego do stopnia doktora. Tematykę opisują najlepiej następujące pojęcia kluczowe: „wiedza” – „nauka” – „wykształcenie” – „inteligencja”. Szczególnymi zaletami wykładów są:
– wysoki poziom popularyzacji wiedzy naukowej (specjalistycznej) przekazywanej doktorantom, w większości nie będącym specjalistami w danej dziedzinie;
– wyraźne podkreślanie wymiaru aplikacyjnego prezentowanych rezultatów badań naukowych.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzedniaNastępnaOstatnie »

Strona 6 z 9

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu