Home II KONGRES TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Reklama
Reklama

Czwartek, 26 Kwiecień 2018 10:36

II KONGRES TOWARZYSTW NAUKOWYCH

 

Działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Rada Towarzystw Naukowych planuje zorganizowanie w dniach 14 – 15 września 2018 r. II Kongresu Towarzystw Naukowych „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Organizatorami Kongresu będą: Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe Płockie.

Celem II Kongresu Towarzystw Naukowych jest przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości Polski w dniu 11 listopada 1918 roku oraz ocena tego wkładu, a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce.

Zapraszamy członków towarzystw naukowych i sympatyków społecznego ruchu naukowego do udziału w Kongresie.

Zgłoszenia należy składać do 30 czerwca 2018 r. na adres Rady Towarzystw Naukowych lub Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Informacje o celach i programie I Kongresu Towarzystw Naukowych

I Kongres Towarzystw Naukowych odbył się w dniach 17 – 18 września 2013 roku w Warszawie, na którym w czasie obrad plenarnych i w czasie dyskusji oraz w Uchwale Kongresu postulowano zorganizowanie kolejnego Kongresu po upływie 5 lat. W okresie od I Kongresu zaszło wiele zmian istotnych dla społecznego ruchu naukowego, zarówno w sytuacji prawnej tego ruchu, jak i w finansowaniu jego form działalności. Zamiarem organizatorów II Kongresu Towarzystw Naukowych jest przedstawienie i podsumowanie oraz ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w okresie od odzyskania niepodległości Polski w dniu 11 listopada 1918 r., a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce. Organizatorzy chcą także dokonać podsumowania realizacji wniosków wynikających z Uchwały I Kongresu i wypracować postulaty pod adresem władz państwowych dot. usytuowania społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce oraz zasad i systemu finansowania towarzystw i stowarzyszeń naukowych, ze środków budżetowych przeznaczanych na rozwój nauki i kultury. Kongres powinien zwrócić uwagę władz państwowych na sprawy nurtujące społeczny ruch naukowy, nagłośnić dorobek i rolę społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i regionów oraz na rozwój techniki i gospodarki w okresie od odzyskania niepodległości Polski w dniu 11 listopada 1918 r.

W czasie obrad Kongresu planowane jest podjęcie następujących tematów:

  1. Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej na przestrzeni wieków,
  2. Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  3. Rozwój i wkład towarzystw naukowych w kształtowanie kultury polskiej w okresie od odzyskania niepodległości Polski,
  4. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce w okresie od odzyskania niepodległości Polski,
  5. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój społeczno-ekonomiczny i rozwój regionów w okresie od odzyskania niepodległości Polski,
  6. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój techniki i gospodarki w Polsce i w regionach od odzyskania niepodległości Polski,
  7. Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki w Polsce i rozwój nowoczesnych form upowszechniania nauki (Festiwale Nauki, pikniki naukowe),
  8. Aktualny system dofinansowania społecznego ruchu naukowego w Polsce ze środków przeznaczanych na naukę,
 

Miejscem II Kongresu będzie Poznań, a bezpośrednim organizatorem obrad jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN).

Jednocześnie informujemy, że bliższe szczegóły miejsca obrad zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Organizatorzy proponują następujący ramowy program Kongresu:

14 września 2018 r.

godz. 11.00                    Uroczyste otwarcie Kongresu

godz. 11.30 – 12.30        Sesja plenarna I

godz. 12.30 – 13.00        Przerwa kawowa

godz. 13.00 – 14.30        Sesja plenarna II

godz. 14.30 – 15.30        Obiad

godz. 15.30 – 17.00        Sesja plenarna III

godz. 17.00 – 17.30        Przerwa kawowa

godz. 17.30 – 19.00        Sesje problemowe

godz. 20.00                    Uroczysta kolacja

15 września 2018 r.

godz. 9.00 – 11.00          Sesje problemowe

godz. 11.00 – 11.30        Przerwa kawowa

godz. 11.30 – 13.30        Sesja plenarna IV

godz. 13.30                    Zakończenie obrad Kongresu

godz. 14.00 - 14.30         Obiad

 

Wpisowe z tytułu udziału w Kongresie w wysokości 150 zł od osoby (zgłoszenie i dokonanie wpłaty do 30 czerwca 2018 r. na konto Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) - odpowiedni formularz zostanie zamieszczony na stronie Rady w II kwartale 2018 roku. W ramach wniesionej opłaty, organizator zapewni uczestnikom wyżywienie (catering) w czasie obrad oraz udział w uroczystej kolacji, materiały konferencyjne i publikację pokongresową.

 

Koszty noclegu w hotelach i Domach Studenckim UAM, których lista zostanie przedstawiona w II kwartale 2018 roku ponoszą uczestnicy Kongresu we własnym zakresie.

 

 

 

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu