Home O ŁTN O Towarzystwie Z KART HISTORII
Reklama
Reklama

Z KART HISTORII PDF Drukuj
Spis treści
Z KART HISTORII
Lata powojenne
Lata 1950-1990
Wszystkie strony

 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe zostało założone w roku 1936. Do roku 1946 nosiło nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi".

Za datę powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi (TPNŁ) prezesi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ŁTN), Witold Śmiech i Stanisław Liszewski przyjęli dzień rejestracji jego statutu 19 listopada 1936 r. Wówczas Towarzystwo Przyjaciół Nauk zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego. TPNŁ nie funkcjonowało w okresie okupacji niemieckiej od 1.09.1939 r. do 8.03.1945 r. Nadzwyczajne Zebranie tego Towarzystwa zaakceptowało 3.marca 1496 r. statut ŁTN i przekazało mu swój majątek. Z formalno-prawnego punktu widzenia przekształcenie TPNŁ w ŁTN nastąpiło na mocy decyzji prezydenta m. Łodzi Kazimierza Mijala 24 stycznia 1948 r., a zmianę nazwy i statut nowego Towarzystwa zarejestrowano w rejestrze stowarzyszeń i związków 30 stycznia 1948 r. TPNŁ liczyło w 31 marca 1939 r. 62 członków zwyczajnych i 9 zbiorowych (instytucji, członków założycieli). W czasie II wojny światowej umarło 9 z nich (w tym 1 od bomby lotniczej we wrześniu 1939, pozostali zostali zamordowani w hitlerowskich oraz stalinowskich obozach i więzieniach). 3 marca 1946 Towarzystwo liczyło 44 członków zwyczajnych.

 

SIEDZIBY ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 

Okres okupacji

W okresie okupacji tj. w latach 1939-1945 działalność TPN musiała zostać zawieszona. Towarzystwo wznowiło swoją aktywność już w lutym 1945 roku, czyli zaraz po wyzwoleniu Łodzi, w zupełnie nowej sytuacji. Łódź nie zniszczona w czasie działań wojennych, przez kilka lat była miastem, w którym znalazło mieszkanie i pracę wiele pracowników naukowych, zwłaszcza z Warszawy, Lwowa, Wilna, ale również Poznania i Krakowa. W 1945 roku powołane zostały do życia dwie największe do dziś uczelnie miasta, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka, działało tu również okresowo kilkanaście różnych uczelni wyższych lub filii uczelni z innych miast.

W tej nowej sytuacji budowania środowiska akademickiego Łodzi, bardzo ważną rolę odegrało Towarzystwo, które stało się miejscem spotkań i dyskusji wielu przybyłych do Łodzi profesorów, wpierw na temat charakteru i profilu szkolnictwa wyższego, a następnie konieczności podjęcia systematycznych badań naukowych. Ten drugi nurt myślenia doprowadził w krótkim czasie do zmiany nie tylko nazwy, ale również charakteru działalności Towarzystwa. Począwszy od 1946 roku Łódzkie Towarzystwo Naukowe koncentrowało swoją działalność wokół trzech głównych nurtów; działalności wydawniczej, badań naukowych, głównie nad regionem Polski środkowej, oraz upowszechnianiu nauki. Szczególnie dużo wysiłku włożono w uruchomienie wydawnictwa ŁTN, które stało się w pierwszym okresie tworzenia łódzkiego ośrodka akademickiego ważnym elementem integrującym środowisko naukowe Łodzi, a zarazem dużą szansą na prezentowanie i upublicznianie dorobku naukowego.