Home Regulaminy ŁTN Regulamin nadawania Medalu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Reklama
Reklama

Regulamin nadawania Medalu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego PDF

§1

Medal ŁTN jest wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, oraz osobom, których uznane wybitne osiągnięcia lub postawę, ŁTN chce szczególnie uczcić.

§2

Medal ŁTN jest nadawany uchwałą Zarządu Towarzystwa na wniosek Kapituły Medalu. Zarząd podejmuje uchwałę w drodze tajnego głosowania, bezwzględną liczbą głosów.

§3

Kapituła Medalu ŁTN, zwana dalej Kapitułą, jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas jego kadencji, na wniosek Prezydium Zarządu i przedstawiona Zgromadzeniu Ogólnemu Członków. W skład Kapituły Medalu ŁTN wchodzi 6 członków i przewodniczący.

§4

Kandydatów do wyróżnienia Medalem ŁTN przedstawiają Kapitule Prezydium Zarządu ŁTN i Władze Wydziałów. Kandydatów mogą również zgłaszać członkowie Kapituły.

§5

Wniosek o nadanie Medalu ŁTN musi zawierać dane osobowe kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie propozycji zgodne z wymienionymi w §1 Regulaminu zasadami.

§6

Kapituła Medalu ŁTN spośród zgłoszonych wniosków, wyłania kandydatów do zatwierdzenia przez Zarząd ŁTN. Liczba przyznanych rocznie Medali nie może być większa niż pięć.

§7

Medal ŁTN wręczany jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Członków. W szczególnych przypadkach może mieć to miejsce w innych uroczystych okolicznościach.

§8

Medale ŁTN mają kolejną numerację wygrawerowaną na rewersie. Biuro ŁTN prowadzi rejestr osób które wyróżniono Medalem ŁTN.

§9

Regulamin nadawania Medalu ŁTN i jego zmiany zatwierdza Zarząd ŁTN.