Home
Reklama
Reklama

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PDF


§1 Medal ŁTN jest wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym szczególnie zasłużonym dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, oraz osobom, których uznane wybitne osiągnięcia lub postawę, ŁTN chce szczególnie uczcić.


§2 Medal ŁTN jest nadawany uchwałą Zarządu Towarzystwa na wniosek Kapituły Medalu. Zarząd podejmuje uchwałę w drodze tajnego głosowania, bezwzględną liczbą głosów.


§3 Kapituła Medalu ŁTN, zwana dalej Kapitułą, jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas jego kadencji, na wniosek Prezydium Zarządu i przedstawiona Zgromadzeniu Ogólnemu Członków. W skład Kapituły Medalu ŁTN wchodzi 6 członków i przewodniczący.


§4 Kandydatów do wyróżnienia Medalem ŁTN przedstawiają Kapitule Prezydium Zarządu ŁTN i Władze Wydziałów. Kandydatów mogą również zgłaszać członkowie Kapituły.


§5 Wniosek o nadanie Medalu ŁTN musi zawierać dane osobowe kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie propozycji zgodne z wymienionymi w §1 Regulaminu zasadami.


§6 Kapituła Medalu ŁTN spośród zgłoszonych wniosków, wyłania kandydatów do zatwierdzenia przez Zarząd ŁTN. Liczba przyznanych rocznie Medali nie może być większa niż pięć.


§7 Medal ŁTN wręczany jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Członków. W szczególnych przypadkach może mieć to miejsce w innych uroczystych okolicznościach.


§8 Medale ŁTN mają kolejną numerację wygrawerowaną na rewersie. Biuro ŁTN prowadzi rejestr osób które wyróżniono Medalem ŁTN.


§9 Regulamin nadawania Medalu ŁTN i jego zmiany zatwierdza Zarząd ŁTN.

 

 

WYRÓŻNIENI MEDALEM ŁTN

Medal z nr.  1 - Prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski
Medal z nr.  2 - Pan Wojciech Szygendowski
Medal z nr.  3 - Pan Jan Rydz
Medal z nr.  4 - Pan Sylwester Pawłowski
Medal z nr.  5 - Prof. dr hab. Władysław Gundlach
Medal z nr.  6 - Prof. dr hab. Wanda Nowakowska
Medal z nr.  7 - Prof. dr hab. Julian Ławrynowicz
Medal z nr.  8 - dr Edward Karasiński
Medal z nr.  9 - doc. dr hab. Janusz Lipiński
Medal z nr. 10 - Prof. dr hab. Tadeusz Szymczak
Medal z nr. 11 - Prof. dr hab. Jerzy Mikucki
Medal z nr. 12 - Prof. dr hab. Maciej Pawlik
Medal z nr. 13 - Pani Zofia Brodowska
Medal z nr. 14 - Prof. dr hab. Grzegorz Gazda
Medal z nr. 15 - Prof. dr hab. Jan Krysiński
Medal z nr. 16 - Prof. dr hab. Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz
Medal z nr. 17 - Prof. dr hab. Leszek Wojtczak
Medal z nr. 18 - Prof. dr hab. Stanisław Liszewski
Medal z nr. 19 - Prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa
Medal z nr. 20 - Prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka
Medal z nr. 21 - Prof. dr Eur.-Ing. Andrzej Koziarski
Medal z nr. 22 - Pan Paweł Patora
Medal z nr. 23 - Prof. dr hab. Witold Broniewicz
Medal z nr. 24 - Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska
Medal z nr. 25 - Prof. Krystyna Juszyńska
Medal z nr. 26 - dr Elżbieta Strumiłło-Dyba
Medal z nr. 27 - Prof. dr hab. Leszek Woźniak
Medal z nr. 28 - Prof. dr hab. Sławomir Gala
Medal z nr. 29 - Prof. Ryszard Hunger
Medal z nr. 30 - Prof. dr hab. Wanda M. Krajewska
Medal z nr. 31 - Prof. dr hab. Janusz Szosland
Medal z nr. 32 - Prof. dr hab. Janusz Tylman
Medal z nr. 33 - Prof. Anna Domańska
Medal z nr. 34 - Prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Medal z nr. 35 - dr Jan Olejniczak
Medal z nr. 36 - Prof. dr hab. Marek Pawlikowski
Medal z nr. 37 - Prof. dr hab. Antoni Różalski
Medal z nr. 38 - Prof. dr hab. Marian Głosek    
Medal z nr. 39 - Prof. dr hab. Kazimierz Jędrzejewski    
Medal z nr. 40 - Prof. dr hab. Czesław Kłysik    
Medal z nr. 41 - Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki    
Medal z nr. 42 - Prof. Zofia Uzelac
Medal z nr. 43 - Pan Janusz Janyst
Medal z nr. 44 - Prof. dr hab. Janusz Markowski
Medal z nr. 45 - Prof. dr hab. Wiesław Pusz
Medal z nr. 46 - Prof. dr hab. Krystyna Turkowska
Medal z nr. 47 - Prof. dr hab. Maria Wichowa
Medal z nr. 48 - Prof. dr hab. Andrzej Heim
Medal z nr. 49 - Prof. dr hab. Jolanta Kulpińska
Medal z nr. 50 - Prof. dr hab. Ryszard Markert
Medal z nr. 51 - Pani Karolina Piechowicz
Medal z nr. 52 - Prof. dr hab. Witold Świętosławski