Home Regulaminy ŁTN Tryb nadawania tytułu członka honorowego ŁTN
Reklama
Reklama

Tryb nadawania tytułu członka honorowego ŁTN PDF
  1. Tytuł członka honorowego ŁTN jest wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub rozwoju Towarzystwa.
  2. Wniosek pisemny o nadanie tytułu członka honorowego wraz z rekomendacjami przygotowanymi przez dwóch członków Towarzystwa przedstawiają Zarządowi Towarzystwa: Prezydium lub władze Wydziałów.
  3. Wniosek uzyskuje poparcie w drodze tajnego głosowania, głosami 2/3 uczestniczących w prawomocnym posiedzeniu członków Zarządu Towarzystwa.
  4. Tytuł członka honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa nadaje uchwałą Zgromadzenie Ogólne. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego zostaje przyjęta w tajnym głosowaniu, głosami 2/3 uczestniczących w prawomocnym posiedzeniu członków Towarzystwa.
  5. Nominacja na członka honorowego ŁTN wręczana jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Towarzystwa. W szczególnych przypadkach może mieć to miejsce w innych uroczystych okolicznościach.