Home Wydawnictwa Acta Geographica Lodziensia
Reklama

Acta Geographica Lodziensia PDF
Spis treści
Acta Geographica Lodziensia
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Informacje dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

   

   ISSN 0065-1249

e-ISSN 2451-0319

    DOI 10.26485/AGL

 

About journal


The journal Acta Geographica Lodziensia has been published since 1948. Its founder and first editor was Professor Jan Dylik. The journal publishes original papers and monographs focusing on broad aspects of physical geography, particularly geomorphology and palaeogeography of Central Poland. The range of interest often goes beyond the regional frames and brings a general contribution to the earth sciences. The journal is intended to be a chronicle of regional scientific events. Research problems presented in the journal refers directly to current global trends in earth sciences.


Acta Geographica Lodziensia is indexed in Index Copernicus (ICV 2014 – 55,79 ; ICV 2015 – 58,35),  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBN/POL-IndexCEEOLEBSCOhostCEJSH  and  Proquest.

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 


JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial and Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Problematyka pisma

 

W Acta Geographica Lodziensia publikowane są oryginalne, recenzowane prace o tematyce geograficznej, najczęściej są oparte na badaniach terenowych, prowadzonych na obszarze Polsce. Często zakresem problematyki autorzy wykraczają poza ramy regionalne, wnosząc ogólny wkład do nauk o Ziemi. Czasopismo powołane zostało w 1948 roku, a pierwszym redaktorem był Profesor Jan Dylik. Przez wiele lat publikowane były monografie, opracowywane na podstawie dysertacji doktorskich lub prace będące podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Liczne były tematyczne tomy zbiorowe, często stanowiące efekt ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji organizowanych w Łodzi. Kolejne zeszyty Acta Geographica Lodziensia odzwierciedlały rozwój myśli badawczej geografii fizycznej, a szczególnie geomorfologii i paleogeografii w ośrodku łódzkim. Dzięki obszernym streszczeniom obcojęzycznym oraz szerokiej, wieloletniej wymianie, znacząca jest obecność czasopisma w bibliografii geograficznej, zarówno krajowej jak i zagranicznej.

Począwszy od numeru 100 czasopisma (rok 2012), kolejne tomy stanowią zbiory artykułów o założonym profilu tematycznym: jak problematyka uwarunkowań rzeźby terenu niżu polskiego czy paleogeograficznego znaczenia jezior i torfowisk. Opublikowane także zostały zbiory artykułów prezentujące wyniki ważnych interdyscyplinarnych projektów badawczych kierowanych  przez łódzkich geografów: analizy osadów w stanowisku Koźmin w dolinie Warty czy problematyki ostatniego zlodowacenia na terenie środkowej i wschodniej Polsce. Wydany został również  tom poświęcony tematyce klimatu miast, prezentujący zagadnienia tego ważnego nurtu współczesnej klimatologii na przykładach z różnych części Polski.

Redakcja za szczególnie celowe uważa kompletowanie profilowanych tomów zbiorowych, przedstawiających opinie na temat zagadnień nurtujących środowisko badaczy łódzkich i z innych ośrodków geograficznych.


Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 55,79,57; ICV 2015 – 71,15),  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBN/POL-IndexCEEOLEBSCOhostCEJSH  Proquest.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 11.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 

Adres redakcji i wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.