Home Wydawnictwa ŁTN Studia Prawno-Ekonomiczne
Reklama
Reklama

Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne - GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW
Spis treści
Studies in Law and Economics / Studia Prawno-Ekonomiczne
EDITORS / REDAKCJA
ORDERS / ZAMÓWIENIA
GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW
REVIEWERS / RECENZENCI
REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA
PEMS / ETYKA CZASOPISMA
FULL TEXTS / ARTYKUŁY
Wszystkie strony

Guidelines for authors / Dla autorów

 

Autorzy w chwili przesłania artykułu do Redakcji czasopisma Studia Prawno-Ekonomiczne zobowiązani są do dołączenia oświadczenia, że tekst nie został zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie. 

                                                                Zgłoszenie artykułu