Home O Nas
Reklama

Łódzkie Towarzystwo Naukowe PDF Drukuj

Łódzkie Towarzystwo Naukowe zostało założone w roku 1936. Do roku 1946 nosiło nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Łodzi".
Celem statutowym Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla miasta Łodzi i regionu oraz rozbudzanie życia naukowego w terenie. Towarzystwo dąży do zespolenia środowiska naukowego miasta Łodzi i regionu oraz jest wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa.

Działalność Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od początku lat 90-tych ubiegłego wieku koncentruje się wokół 5 głównych zadań:

  • integracji środowiska akademickiego Łodzi
  • działalności wydawniczej
  • działalności naukowo-badawczej
  • działalności edukacyjnej
  • promocji osiągnięć naukowych

Siedziba ŁTNW okresie powojennym Łódzkie Towarzystwo Naukowe uruchomiło 11 wydawnictw ciągłych, które mimo okresowych trudności wydawane są do chwili obecnej. W ostatnich 10-latach, każdego roku Towarzystwo wydaje publikacje naukowe i informacyjne o łącznej objętości ok. 600 arkuszy wydawniczych.

Działalność naukowo-badawcza Towarzystwa prowadzona jest głównie w formie posiedzeń naukowych organizowanych przez Wydziały i Komisje. Nową formą jest działalność edukacyjna Towarzystwa. Odbywa się ona na dwóch płaszczyznach. Łódzkie Towarzystwo Naukowe uruchomiło "Studia III stopnia" będące początkowym etapem głównie metodologicznym studiów doktoranckich. Drugim elementem edukacyjnym działalności Towarzystwa jest podjęcie prac nad programem i przygotowaniem podręczników oraz nauczycieli do "nauczania regionalnego".

Łódzkie Towarzystwo Naukowe jest inicjatorem i współorganizatorem corocznych "Festiwali nauki, techniki i sztuki". Festiwal każdego roku skupia oraz integruje reprezentantów wszystkich środowisk naukowych i artystycznych Łodzi.

Od szeregu lat Łódzkie Towarzystwo Naukowe bardzo aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi Łodzi w ramach podpisanego porozumienia w pracach Rady ds. Nauk przy Prezydencie Miasta Łodzi.