Home W. VI - 22 maja 2018 r.
Reklama
Reklama

PDF Drukuj
Piątek, 18 Maj 2018 08:30

WYDZIAŁ VI ŁTN - WYDZIAŁ SZTUKI I NAUK O SZTUCE

 

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Wydziału VI,

które odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

w dniu 22 maja (wtorek) 2018 roku o godz. 17.30Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków Wydziału VI ŁTN:


1.    Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Wydziału VI
2.    Wybór Przewodniczącego zebrania
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.    Sprawozdanie władz Wydziału za ostatnią kadencję
Przedstawia Przewodniczący Wydziału VI
5.    Dyskusja nad sprawozdaniem
6.    Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wydziału
7.    Wybory władz Wydziału:
- Przewodniczącego,
- Zarządu Wydziału
8.    Wolne wnioski

 

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu