Home
Reklama
Reklama

Aktualności
PDF Drukuj
 

WYDZIAŁ IV – NAUK MEDYCZNYCH

ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGOserdecznie zaprasza na posiedzenie Wydziału,

które odbędzie się
28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00

w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi


Porządek posiedzenia:

Część naukowa:

1. dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Michał Polguj

Diagnostyka wybranych zmienności morfologicznych człowieka – techniki obrazowania oraz istotność w aspekcie anatomii klinicznej

2. Dyskusja

Część organizacyjna:

1. Sprawy członkowskie

2. Wybory Zarządu Wydziału na następną kadencję: przewodniczącego,
z- cy przewodniczącego i sekretarza  

3. Wolne wnioski


 
PDF Drukuj
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 maja 2018 r. w wieku 85 lat zmarł
 
Prof. dr hab. Stanisław Laskowski
 
 
członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 1999 r.,
 
emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego,

długoletni pracownik Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Uniwersytetu Łódzkiego,

Kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Geoekologii oraz Katedry Geografii Fizycznej,

wybitny Uczony, profesor nauk rolniczych, specjalista w zakresie gleboznawstwa,

Nauczyciel i Wychowawca młodzieży.
 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 maja 2018 r. o godz. 10.30
na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

 
PDF Drukuj

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Wydziału VI,

które odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11


w dniu 22 maja (wtorek) 2018 roku o godz. 17.30Porządek obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Ogólnego Członków Wydziału VI ŁTN:

1.    Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Wydziału VI
2.    Wybór Przewodniczącego zebrania
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.    Sprawozdanie władz Wydziału za ostatnią kadencję
Przedstawia Przewodniczący Wydziału VI
5.    Dyskusja nad sprawozdaniem
6.    Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wydziału
7.    Wybory władz Wydziału:
- Przewodniczącego,
- Zarządu Wydziału
8.    Wolne wnioski

 
« PoczątekPoprzedniaNastępnaOstatnie »

Strona 2 z 10

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
w Łodzi

Zapraszamy

 

Partnerzy Festiwalu